Årets gran äntligen på plats

Årets julgran på Rådhustorget är "Äntligen på plats", menar Landskrona Direkts praktikant Julia Larsson som är en stor vurmare för julpynt. Foto: Julia Larsson.
Under veckan kom årets julgran på plats på Rådhustorget. Granen kommer som tidigare år från skogarna runt Åsljunga som ligger i de norra delarna av Skåne. Under veckans gång kommer även flera mindre granar placeras ut runt om i staden och byarna.

– Beslut har tagits att minska något på julbelysningen utifrån att spara på elförbrukningen. Eftersom julbelysningen i sig påverkar elförbrukningen relativt lite och samtidigt är viktigt för att skapa trivsel och julstämning har vi noggrant valt ut vilka platser som ska belysas, säger Charlotte Fajerson, landskapsarkitekt vid stadsbyggnadsförvaltningen. Granen på torget kommer i vanlig ordning att få belysning.

Det som påverkar vilka platser som valts bort är om det pågår ombyggnation på platserna eller att det finns annan belysning i närheten som ändå skapar stämning. Staden byter dessutom ut ett antal punkter längs ett stråk till förmån för en enstaka plats som ändå skapar stämning för hela stråket.

All julbelysning som sätts upp kommer att vara färdig att tändas till 1:e advent. För att belysningen ska komma igång i tid kommer det arbetas med att koppla allt till gatubelysningen mellan 21–25 november, upplyser Charlotte Fajerson avslutningsvis.

Julia Larsson
– som börjar julpynta redan den 1 november

Till arkivet