I väntan på 1500 kronor

Ett nytt gemensamt presentkort hos 28 handlare i Landskrona är framtaget.
En extra gåva i form av ett presentkort på 1500 till stadens anställda föreslå som tack tacka medarbetare för goda insatser under pandemin.
Ett nytt gemensamt presentkort hos 28 handlare i Landskrona är framtaget.
En extra gåva i form av ett presentkort på 1500 till stadens anställda kommer att utdelas innan årets slut  som tack för goda insatser under pandemin.

Tidigare i höstas beslutade kommunstyrelsen att ge stadens medarbetare ett presentkort på 1 500 kr som tack för insatserna under pandemin. Den senaste veckan har en handfull kommunanställda frågat Landskrona Direkt (!) när pengarna ska utbetalas. Vi kan meddela att det ännu inte är bestämt.

På måndag den 8/11 bestäms datum för utdelning av presentkorten i samråd med förvaltningscheferna, är det besked som nått oss på onsdagsförmiddagen. Presentkorten gäller hos det trettiotal aktörer som tar emot Landskronasamverkans presentkort.

Kostnaden för de cirka 4300 presentkorten har beräknats till strax under 6,5 miljoner kronor.

Till arkivet