Annons

Som att ta sig ur en labyrint

Det är inte alldeles enkelt att ta sig fram genom Landskrona idag. Gatuarbetena och avstängningarna är många, som här på Pilåkersgatan.

Det pågår ett stort antal gatu- och cykelbanearbeten i Landskrona. Tanken att man befinner sig i en labyrint och ska försöka ta sig ut ligger ibland nära till hands. Ett flertal läsare har hört av sig och menar att de upplever det som att de som projekterar arbetena inte talar med varandra. Faktum är att gatuarbeten i staden tidigare låg på ett bord, hos gatuchefen på den tekniska förvaltningen. Idag är det dock så att gatuarbeten planeras från två förvaltningar, teknik- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

Annons
 

En del av Föreningsgatan är avstängd. Det byggs en ny rondell vid Östervångs Plan. På en del av Pilåkersgatan får endast bussar köra. Kaoset runt kvarteret Jäntan fortsätter. En del av cykelbanan vid Eriksgatan i höjd med Kasernplan är avstängd. Detta är bara en del av de arbeten som just nu genomförs. Några ansvarar stadsbyggnadsförvaltningen för och andra ligger på teknik- och fritidsförvaltningens bord.
– Enkelt förklarat så kan man säga att teknik- och fritidsförvaltningen sköter driften och ansvarar för underhåll och sådant som måste repareras och liknande. När det rör sig om större projekt, typ ombyggnationer och andra stora ingrepp så är det vi på stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för detta, säger stadsmiljöchef Tora Broberg.

Hon poängterar dock att samarbetet mellan förvaltningarna fungerar utmärkt.
– Vi träffas två gånger om året och planerar tillsammans hur allt ska göras, allt för att vi inte ska arbeta dubbelt eller att det inte ska bli allt för svårt att ta sig fram.

Johan Sjögren är teknisk chef på teknik- och fritidsförvaltningen och han hade gärna sett att allt arbete låg under samma tak.
– Så var det när jag var i Burlöv. Där hade jag allt på mitt bord. Och min personliga uppfattning är att så hade vi kunnat ha det även i Landskrona. Men nu har stadsmiljöavdelningen flyttats från oss till stadsbyggnadsförvaltningen.

Johan Sjöberg är dock noga med att säga att allt fungerar som det ska.
– Vi har ju ständig kontakt och vi hjälper varandra.

Landskrona Direkt ha sammanställt de arbeten som pågår just nu.

Följande arbeten utförs på uppdrag av Teknik- och Fritidsförvaltningen

 • Stormgatan (Carl XI väg och Artillerigatan): Pågående renovering av körbana + trottoarer – Klart ungefär vecka 42
 • Eriksgatan, gång- och cykelbana, klart  ungefär vecka 39
 • Varvsvägen (Lundåkragatan till Andra tvärgatan): Precis klart.

Följande arbeten utförs på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Föreningsgatan – Klart sommar 2022
 • Carl XI:s väg – Klart höst 2021
 • Weibullsholm (affärsgata mellan Coop och Östervångs Plan) – Klart sommar 2022
 • Järvgatan (rondell) – Klart höst 2021
 • Gatorna runt kvarteret Jäntan (Avstängda i olika etapper) – Klart 2023/2024.
 • Pilåkersgatan (Färdigställande av del av gata genom Karlslund) – Klart vinter 2021
 • Norra Långgatan – Klart vinter 2022
 • Norra Infartsgatan – Klart vinter 2022
 • Borgmästarg./Järnvägsg. – Klart vår 2022
 • Svaneholmsgatan (ombyggnad korsning) – Klart vår 2022

De som har sin parkeringsplats på adressen Pilgården kan inte köra ut på Pilåkersgatan längre. Här ska byggas en vändzon då utfarten inte längre kommer att trafikeras av buss.

Nu ska cykelväg och trottoar mellan Borgmästargatan och Rådhustorget fixas.  Detta sedan ojämnheter och sättningar bildats sedan det grävts ner fiberkablar.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser