Ny skylt är på väg

Foto: Leif Thorsell
Foto: Leif Thorsell

En snackis i sommar har varit stavfelet på skylten i den nybyggda cirkulationsplatsen vid Kronan. Semestertider på Trafikverket och dess leverantörer har gjort att detta inte åtgärdats än.

Sedan i maj har det till mångas besvikelse och andras belåtenhet stått att läsa att man ska ta väg 17 till LANDKSRONA. Bilder på den felstavade vägskylten har florerat på sociala medier i sommar men som också den tidigare lokalpolitikern Leif Thorsell uppmärksammade i en insändare på Planket.

”Skylten är lika dålig som vägen från rondellen upp till Vadensjö kyrka”, ansåg han.

Nu får han och alla vi andra svar om skylten och Vadensjövägen.

Dan Kjeldsen arbetar som projektledare på underhåll inom Trafikverket, och har ansvar för Driftområde Helsingborg, ett område som gränsar till den nu berömda skylten.

– Ombyggnaden av korsningen till en CPL (cirkulationsplats, reds anm,) har planerats och byggts av Landskrona stad där våra kollegor på Trafikverkets Investeringsavdelning varit delaktiga. Skylten känner vi på Trafikverket till men jag kan inte svara på vem som ska åtgärda den. Jag ber min kollega på investeringsavdelningen återkomma till dig, meddelar han och pratar hellre om vägen till Vadensjö.

 – Väg 1149 och sträckan mellan väg 17 och Vadensjö kyrka,  har vi haft med i beläggningsplanen för i år. Om allt går enligt plan kommer vi genomföra åtgärder på sträckan under augusti – september.

Hoang Tran, projektledare vid Trafikverkets Investeringsavdelning återkopplar och lovar att stavfelet snart ska vara åtgärdat.
– Felstavningen är vi medveten om och något vi prioriterar med att åtgärda. Det har varit semestertid så därför har leveransen av skylten försenats, förklarar han.

Detsamma intygar man från Landskrona stads sida.
– En ny skylt är beställd. Anledningen till felstavningen är någonstans i produktionen. I alla korrektur som både staden och Trafikverket sett har stavningen varit korrekt. Skylten beställdes samma dag som den nuvarande kom upp. Eftersom detta var precis när semestrar drog igång kunde vi inte få fram en skylt snabbt. Enligt besked igår skall en ny monteras upp veckan efter nästa, meddelar stadsmiljöchef Tora Broberg.

Till arkivet