Annons

Debatt: Ta ansvar för skolan

Alldeles strax så inleds en nytt läsår. I samband med terminsstarten har Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, skrivit en debattartikel där hon påtalar att hon vill se en större likvärdighet mellan skolor men också en belöningsmodell till de skolor som anstränger sig att hitta legitimerade lärare.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin/LR.

Nu slår Sveriges största arbetsplats upp portarna. Ett nytt skolår börjar och det sker efter en pandemi som rivit upp djupa sår i skolans verksamhet. Det senaste läsåret har liksom det föregående präglats av ett stort kunskapstapp bland eleverna. Orsaken är att den närundervisning som är en del av skolans själ i perioder istället ersatts av distansundervisning. Det är en nödlösning som kräver en helt annan pedagogik och som överhuvudtaget inte lämpar sig för alla elever. Särskilt har vissa ämnen och praktiska moment blivit omöjliga att genomföra. Det har därmed byggts upp en gigantisk utbildningsskuld till den generation som fått sin skolgång skadad av pandemin.

För att nödtorftigt försöka reglera utbildningsskulden till coronagenerationen krävs det stora satsningar på skolan. WHO:s expertgrupp har uppmanat alla Europaregionens medlemsländer att satsa på utbildningsstöd för att motverka förluster i lärandet. I Nederländerna har man tagit kunskapstappet på stort allvar och hittills satsat motsvarande 80 miljarder extra för att ge eleverna en chans att ta igen förlorad kunskap. Det är en helt
annan nivå än de hittills mycket modesta svenska satsningarna.

De åtaganden som gjorts för att uppnå en större likvärdighet mellan skolor måste förstås fortsätta och utökas enligt tidigare planering. Men det krävs mer. Lärarnas Riksförbund har visat att skolans huvudmän ”sparar” ca tre miljarder om året på att anställa obehöriga istället för legitimerade lärare. Detta är förstås inte acceptabelt. För att undvika att straffa skolor som inte klarar av att hitta lärare eller inte anstränger sig tillräckligt menar Lärarnas Riksförbund att man istället borde pröva att införa stimulanspengar till de som lyckas.

Den stora uppgiften på skolans område blir dock att i höstens statsbudget skapa förutsättningar för att kompensera för kunskapstappet. Det handlar om behovet av ett rejält resurstillskott riktat direkt till skolan. Lärarnas förväntan är att de svenska riksdagsledamöterna ska följa sina nederländska kollegor och ta kunskapstappet på allvar.
Hur bedömer länets riksdagsledamöter kunskapstappet och hur stor summa anser ni att ert parti ska satsa för att kompensera skolan? Efter försommarens politiska turbulens saknas det en tydlig riksdagsmajoritet för nästa års statsbudget. Samtidigt åskådliggjordes tydligt betydelsen av varje riksdagsmandat. Det betyder att varje riksdagsledamot har ett eget personligt ansvar för att skolan inte ska fortsätta drabbas av pandemins skadeverkningar. Ta det ansvaret.

Åsa Fahlén förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild vara samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser