Annons

Räddningstjänsten har full koll på avstängda gator

Carl den XI:s väg är avstängd. Det gör att Räddningstjänsten tvingas ta andra vägar under utryckning.

Det grävs mycket i och intill gatorna i Landskrona. En del av Ringvägen är avstängd under sommaren och sedan länge är Carl den XI:s väg avstängd. Att detta innebär att stadens räddningstjänst måste hålla sig uppdaterade är självklart.

Annons
 

En läsare undrar hur avstängda gator i staden påverkar räddningstjänstens utryckningar. Landskrona Direkt skickade vidare frågan till André Bengtsson, ställföreträdande räddningschef på Landskrona räddningstjänst
– När det gäller våra gatuavstängningar inom kommunen så brukar vi få information från Teknik- och Fritidsförvaltningen innan de påbörjas. Vid de större projekten som till exempel Carl XI:s väg, Ringvägen och kommande arbetet på Föreningsgatan så brukar vi ha en dialog i god tid innan för att hitta bästa möjliga lösning för att tillgodose alla behov, säger han.

André Bengtsson berättar också att vägarbeten kan göra att det tar lite längre tid att nå olycksplatserna.
– Vissa vägarbeten påverkar helt klart vår insatstid eftersom vi får ta längre vägar och ibland trängre vägar, men i görligaste mån undviks detta genom att vi får möjlighet att passera fastän det är avstängt för andra. Ibland är det dock så att vissa arbeten, som måste göras, inte kan göras utan att stänga även för oss och då försöker vi hitta lösningar för att underlätta vår framkomlighet i andra gator.

Speciella regler gäller när det ska grävas i marken intill flervåningshus.
– Eftersom vi har en hel del flervåningshus i staden hålls schakt och upplagsytor så korta som möjligt, max 30 meter, för att vi ska kunna nå alla våningsplan via vårt höjdfordon om vi behöver använda det för utrymning.

Såväl räddningstjänst som ambulanspersonal går genom samtliga vägarbeten varje dag.
– Utifrån den information vi får från Teknik- och Fritidsförvaltningen så informeras i sin tur vår personal och platschefen för ambulansen. Vi lägger in alla gatuavstängningar som vi har fått kännedom om och som helt stänger en väg för oss i vårt datastöd och detta gås igenom av pågående arbetslag, som är på utryckning, varje morgon. Om vi skulle få en akut avstängning på grund av en vattenläcka så får vi direkt information från NSVA via mail och ibland per telefon.

André Bengtsson lugnar eventuellt oroliga Landskronabor.
– Jag kan förstå att det upplevs som rörigt av allmänheten, det tycker vi också ibland. Men vi tycker att dialogen fungerar bra med Teknik- och Fritidsförvaltningen och även om det får en viss påverkan på vår verksamhet ibland så måste ju underhåll av vägar, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder etcetera genomföras när behov finns.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser