Kärleksstigen översvämmas

Vallgraven svämmar över och gör Kärleksstigen obrukbar. Kommunen och Statens Fastighetsverk
Vallgraven svämmar över och gör Kärleksstigen obrukbar något som skapar problem i  Sveriges äldsta koloniområde. Kommunen och Statens Fastighetsverk diskturera nu vad som behöver göras för att komma tillrätta med problemet.

Sedan en tid tillbaka har den yttre vallgraven svämmat över längs med Kärleksstigen vilket fått Landskrona stad att stänga av delar av den vackra stigen något som skapar bekymmer hos en del stugägare på Citadellets koloniområde.

– Trots lågvatten i sundet så är Kärleksstigen översvämmad och hindrar på sina ställen framkomst. Denna eftersatthet gränsar till dumhet och snålhet. Vi kolonister betalar dessutom arrendeavgift som förövrigt fördubblades ifjol. Jag undrar vad staden använder dessa pengar till, undrar en läsare. Vi bollar frågorna vidare till  Johan Sjöberg, teknisk chef i Landskrona stad.

– Kärleksstigen översvämmas och eroderar på grund av högt vattenstånd. Utloppet på Nordkap fungerar inte och där uppstår problemen. Utloppet har direktkontakt med sundet och för att få full funktion så krävs det att arbeten utförs på utloppet, svarar han och hänvisar till markägaren.

– Utloppet är Statens fastighetsverk ansvar och de behöver genomföra åtgärderna tillsammans med deras upphandlade partner.

– Staden började med att stänga delar av Kärleksstigen och höjde stigen med grus för att säkerställa framkomlighet. Vi har nu fått stänga stigen helt med anledning av högre vattenstånd. Vidare arbete för att återfå funktion hanteras i en pågående dialog mellan Landskrona Stad och Statens fastighetsverk, avslutar Johan Sjöberg.

Till arkivet