Dyrt att resa utan biljett

Den 17 maj höjs tilläggsavgiften från 1000 till 1500 kronor. Foto: Skånetrafiken
Den 17 maj höjs tilläggsavgiften från 1000 till 1500 kronor.
Foto: Skånetrafiken

Den som reser med Skånetrafiken utan att ha köpt biljett riskerar snart att få betala en tilläggsavgift på 1500 kronor. Den nya summan gäller från och med den 17 maj.

– De senaste åren har kostnaden för kontrollantverksamheten ökat medan tilläggsavgiften inte har höjts. Jag tror att de flesta av våra kunder håller med om att kostnaden för kontrollerna borde bekostas av dem som inte köper biljett, säger Mikael Thomasson, chef försäljningsuppföljning på Skånetrafiken.

Kostnaden för kontrollantverksamheten är normalt ungefär 25 miljoner kronor per år medan tilläggsavgifterna ger en intäkt på mellan 11 och 12 miljoner. För 2020 är intäkten lägre än så eftersom antalet kontroller varit färre under pandemin till följd av ett minskat resande.

Även om resandet har minskat har andelen som reser utan biljett ökat under 2020. Normalt ligger fusket på cirka två procent men utvecklingen under 2020 och 2021 visar att siffran nu är mellan fem och sex procent.

– Framöver ser vi ett behov av att utöka kontrollantverksamheten ytterligare med tanke på att andelen som inte har giltiga biljetter har ökat rejält. Det är en utveckling vi behöver bryta. Vi behöver få in alla biljettintäkter vi kan. Varje biljettköp gör skillnad, säger Mikael Thomasson.

Det var den tredje mars som Region Skånes kollektivtrafiknämnd beslutade om att skicka en ansökan till Transportstyrelsen för att höja tilläggsavgiften från 1000 till 1500 kronor. Det här är första gången sedan 2012 som avgiften höjs.

Till arkivet