Är stolarna på väg ut ur teatern?

Kulturförvaltningen funderar som bäst på hur de kan få till en flexiblare teatersalong. En fråga som bollas är hur man ska göra med stolarna.

Landskrona Direkt fick nyligen ett tips som sade ”att det finns långt gångna planer på att montera bort de nuvarande stolarna på Landskrona teater. Detta för att skapa ett flexiblare rum där antalet publikplatser kan varieras beroende på salongens utformning”. Ett tips vi tvunget kollade upp.

För tio år sedan var politiker, tjänstemän och arkitekter överens om hur ett framtida kulturhus i Landskrona skulle komma att gestalta sig. Biosalonger, en restaurang och en så kallad blackbox skulle införlivas i en tillbyggnad på baksidan av teatern. Vikten av en utomhusscen lyftes och bristen på attraktiva konferenslokaler nämndes i samma andetag. Det talades om ett kulturhus som tillsammans med den befintliga teatern skulle brädda och stärka kulturutbudet i Landskrona och bli en ny och spännande mötesplats för människor i olika åldrar, både som åskådare och som utövare.

Någonstans på vägen sattes det stopp för planerna. Bio Maxim utvecklades till en flersalongsbiograf och idag finns det en fin restaurang i teatern och moderna konferenslokaler finns på nya Hotel Öresund. En utomhusscen byggdes och revs. Det som saknas är möjligen det flexibla scenrummet.

Landskrona Direkt kontaktade Sverker Haraldsson, nytillträdd avdelningschef för ”Uppleva” vid kulturförvaltningen.
–  Landskrona Teater är en verklig klenod och har ett fantastiskt scenrum med sin närhet mellan publik och scen, och med sina stolar, balkonger och loger. Det finns inga planer på att byta ut stolarna, klargör han inledningsvis.

– Däremot har vi fått in förslag från konstruktörer, där man istället för ett fast lutande golv, där stolarna är fastskruvade i rader, skulle kunna ha flyttbara sektioner med stolsrader – så att man ge föreställningar precis som idag, men också skulle kunna flytta bort dessa sektioner och ha ett plant öppet golv, säger han och förklarar finessen med det.

– Det skulle ge helt nya möjligheter att kunna ta in andra evenemang, bokningar och föreställningar – till exempel med en stående publik, en mix av stående och sittande publik, sittande ätande publik vid krogshower, föreställningar där publiken bjuds in att delta istället för att se på, och så vidare.

Den i år 120-åriga teatern har genom åren gjort sig känd som en vital kulturinstitution och en av stadens finaste och viktigaste byggnader.  Olika epoker har avlöst varandra och inte minst bidrog Skånska Teatern till att ge scenen ett rykte om sig som en av landets viktigaste. Skådespelare, musiker och andra artister har genom åren lovprisat närheten till publiken. Teaterrummet har på ett naturligt sätt skapat intimitet. Frågan är var i processen kulturförvaltningen befinner sig  när man nu tycks vilja skapa större flexibilitet i huset.

– Det är i dagsläget ett intressant förslag som vi fått in och som vi arbetar med för att se över konsekvenser och kostnader. Där är vi i dag, avslutar Sverker Haraldsson.

Fler platser förr
Landskrona Teater hade vid invigningen 1901 plats för 450 åskådare. En nedtrappning av antalet åskådarplatser har sedan dess skett. Till teaterns hundraårsjubileum 2001 gjordes en omfattande renovering och de då 350 platserna bantades ner till dagens 254 platser, fördelade på 127 på parkett och 127 på balkong.

– Stolarna då var så dyra så jag tror inte de betalt sig än, säger en person med insikt i teaterns verksamheter som dock med spänning ser fram emot vad som ska komma ur det hela nu.
– Det öppnar upp för en större publik, vilket i sin tur skapar möjligheter för större artister samtidigt som biljettpriset kan vara på en rimlig nivå.

 

Till arkivet