Annons

Föroreningar hindrar fåren att beta på vallarna

Vallarna runt Citadellområdet har i år klippts.

Dagarna runt valborg och 1 maj stannade många till och tittade på den minst sagt spektakulära gräsklippningsmetoden som användes på vallarna in till Citadellområdet.

Annons
 

– Vem i hela friden har lurat ut denna omständliga metod? Ett par man med lie hade gjort jobbet fortare och billigare, ansåg Janne Svensson som dagen till ära skulle skjuta salut med Landskrona Segelklubbs kanon för att förkunna segelsäsongen invigd.
– Det får ni ta reda på, ansåg han och menade att denna enkla uppgift var väl anpassad för nätredaktionen.
– Det är ju ett micro-scoop, poängterade Janne Svensson.

En dryg vecka senare hade redaktionens mest ivrige reporter dock inte lyckats komma i kontakt med ansvariga på Statens Fastighetsverk, trots upprepade mejl- och telefonuppringningar. Lagom till att en säkring var på väg att brinna av, kom ett statligt meddelade. ”Hör med stadens teknik- och fritidsförvaltningen, de har valt metod”.

Det fanns helt enkelt inte mer tid att spilla. Vi kontaktade per omgående biträdande förvaltningschefen tillika tillförordnade servicechefen Johan Thernström och får veta att det ifjol utförts mätningar som visat på föroreningar i det ytliga jordlagret.
–  De uppmätta halterna i jord tyder på en risk för exponering av förorening genom kontakt med ytlig jord. För att fåren ska kunna beta där igen bör en riskbedömning utföras för att utvärdera både riskerna för fårens exponering, samt hur fåren bör hanteras efter avlivning. Denna riskbedömning är inte utförd än och därför har vi valt en annan metod i år, svarar Johan Thernström.

Frågorna är nu fler än svaren.
Landskrona Direkt ber att få återkomma.

Vallarna är nu prydliga.

En kommentar till "Föroreningar hindrar fåren att beta på vallarna"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Oklart om fåren får komma tillbaka på vallarna

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser