Annons

Debatt: Landskrona behöver en ny ishall

Det råder sedan länge brist på träningstider i ishallen i Karlslund.  I en debattartikel tar idag de båda moderaterna Torbjörn Brorsson och Peder Alberoth  upp behovet av en ny ishall i Landskrona.
– Vi har haft förhoppningar om att satsningarna med Serneke skulle ha blivit av, men så blev det inte och kommunen behöver nu ta tag i frågan, om än så med en tillfällig lösning, anser de båda.

Under flera år har föreningarna med verksamhet på ishallen fått ett allt större behov av utökade träningstider. Antalet medlemmar i föreningarna har ökat och antalet lag för ishockeyn ökar år för år.

Behovet av ytterligare en ishall är något som vi inte kan blunda för och inte heller vänta tills det nya Karslundsområdet är färdigt. Dessutom har allmänhetens åkning fått stryka på foten när kommunen har försökt att tillgodose konståkning och ishockey. Båda dessa idrotter hade kunnat utvecklas ytterligare och Landskronaborna hade kunnat få chansen att åka mer skridskor på allmänhetens öppna tider om det fanns ytterligare en ishall i kommunen. Föreningarna har flera viktiga syften – inte minst folkhälsa, friskvård och att ge våra ungdomar en meningsfull fritid. Här pratar vi om viktiga, förebyggande åtgärder!

Kommunens förhoppning har under några år stått till den storsatsning som Serneke hade för avsikt att göra i Karlsundsområdet, en satsning som bland annat skulle innebära att minst en ny ishall skulle ha uppförts. Tyvärr blev det inget av detta projekt och det är många som är förlorare idag. Tiden vi förlorade i den processen behöver vi snabbt ta igen!

Kommunen har tillsatt en Karlslundsgrupp, med syftet att göra omfattande förändringar i Karlslundsområdet. Den inbegriper även idrottsplatsområdet och våra anläggningar. Detta kommer att innebära att en ny ishall uppförs, men beslut kommer att fattas tidigast under våren 2022. Arbetsgruppen måste få tid att arbeta fram en helhetslösning för hela området. Först då kommer vi att veta hur denna ishall kommer att se ut och var den kommer att vara placerad.

I väntan på detta beslut måste vi som kommun hitta en tillfällig lösning som både uppfyller behoven, men som vi också kan ta ansvar för ekonomiskt. Teknik- och fritidsnämnden har på sitt bord till mötet i maj fått tre olika förslag och vår förhoppning är att nämnden ska enas om ett förslag och att vi kan skyndsamt påbörja uppförandet av en temporär ishall.

Vi politiker måste kunna medge att upprustningen av Landskrona idrottsplats borde ha skett tidigare. Med den uteblivna Sernekesatsningen måste vi ta steget vidare. Vår förhoppning var att de storslagna planerna som ett stort privat företag hade skulle genomföras, vilket hade inneburit ett tillskott i form av privat satsade miljardbelopp på Landskrona. Hade satsningen blivit av så hade vi inte varit i den situation vi är idag, men nu måste kommunens Karlsundsgrupp komma framåt med ett riktigt bra förslag för området, för våra idrottsföreningar och för alla Landskronabor. Förslag som ger både området och staden ett lyft, som tar ett tydligt folkhälsoperspektiv och som ser framåt och inte minst tar hänsyn till och lyfter vårt oerhört viktiga förenings- och idrottsliv. 

Peder Alberoth, (M) 1:e vice ordf. Teknik- och fritidsnämnden
Torbjörn Brorsson, (M) Kommunalråd

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser