Annons

Resandenivån har backat 15 år

Maria Nyman. trafikdirektör på Skånetrafiken.

Skånetrafikens resultat för årets första kvartal är 107 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Annons
 

– I och med pandemin är vi nu tillbaka på de resandenivåer som vi hade 2005 och 2006. Det visar att resenärerna respekterar Folkhälsomyndighetens riktlinjer. De tar ett stort ansvar och reser bara när de behöver. Samtidigt måste vi planera för den tid då vi får tillbaka våra resenärer. På ett tryggt och säkert sätt, säger Maria Nyman, trafikdirektör på Skånetrafiken.

– I augusti förra året, då vi satte vår budget, räknade man inte med att pandemin skulle hålla i sig. Vi har nu ett bekymmersamt budgetläge och det är viktigt att resandet kommer igång igen när väl pandemin klingat av, säger Maria Nyman och syftar inte minst på hållbarhetsaspekten i det kollektiva resandet.

– Det statliga stödet till kollektivtrafiken är fortfarande långt ifrån tillräckligt. En stor del av vårt intäktstapp finns dessutom över Öresundsbron, där vi på grund av nationella beslut i Sverige och Danmark inte kan köra full trafik. Detta kan vi inte ens redogöra för i rapporteringen till Trafikverket. Regeringen och myndigheterna visar åter igen att de inte förstår den gränsöverskridande pendling som är vardag här i Skåne, säger Carina Zachau (M)  ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Skånetrafikens intäkter för det första kvartalet 2021 uppgår till 1 214 miljoner kronor, vilket är 253 miljoner kronor lägre än budget. Under samma period har antalet resor med Skånetrafiken minskat med 57,8 procent jämfört med 2019. Allra störst minskning har Öresundståg med cirka 67 procent.

Punktlighet på 90 procent
På den positiva sidan i månadsrapporten ligger punktligheten som Skånetrafiken menar är fortsatt hög.  Uppdelat på trafikslag gäller för Pågatågen 92 procent, Öresundståg 87 procent, stadsbuss 93 procent, regionbuss 91 procent och Serviceresor 94 procent.

Fakta Skånetrafiken
Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Man omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser