Annons

Debatt: Tomma kastruller låter mest S och SD

Torbjörn Brorsson är kommunalråd för moderaterna. Han är tillika ordförande i individ- och familjenämnden där det beslutats om nedskärningar i antalet feriepraktikplatser för stadens ungdomar i sommar.

Under tisdagen var det möte i kommunfullmäktige i Landskrona och det blev en hård debatt om feriepraktiken. Jag, som ordförande i Individ- och Familjenämnden (IoF), blev föremål för det ena påhoppet efter det andra av Socialdemokraterna och av Sverigedemokraterna. Det var en retorik som för tankar till både Branting och Palme och man ville ge sken av att beslutet om feriepraktiken helt var mitt eget beslut. Företrädare för S sa flera gånger i talarstolen ”-Gör om och gör rätt”, och dessutom ville man att vi skulle erbjuda feriepraktik till alla ungdomar i Landskrona, vilket aldrig varit på tal tidigare och som skulle kosta kommunen 20 miljoner, mot 2,4 miljoner idag. SD menade främst att deras ledamöter i berörd nämnd inte varit medvetna om beslutet som de varit med och fattat, när IoF’s budget klubbades.

Faktum är att feriepraktiken tidigare har erbjudits två åldersgrupper och cirka hälften i varje åldersgrupp brukar nappa på erbjudandet om att göra feriepraktik under tre veckor till en lön av 72 kr/tim. Under 2020 har IoF flera gånger diskuterat effektiviseringsåtgärder, med syftet är att värna vår kärnverksamhet som är både lagstadgad social verksamhet och förebyggande dito. Vi har inte för avsikt att göra förändringar av våra akutboenden, fält- och fritidsverksamhet eller annan social verksamhet. Däremot fattade en enhällig nämnd beslut i januari 2021 om en ny budget, en nämnd där ledamöter från såväl S som SD ingår. Nu påstås det att SD’s ledamöter inte varit medveten om vad beslutet innebar. Visserligen har Corona gjort att ledamöterna från SD varit frånvarande vid flera av de diskussioner som vi i nämnden haft om vår budget, men likväl har man som ledamot ett ansvar att sätta sig in i vad man beslutar. Dessutom har kommunstyrelsen (KS) en budgetberedning som träffas löpande under året, och här ingår tre ledande företrädare från S och två från SD. Den 14 oktober 2020 presenterade IoF’s förvaltningschef förslaget om att feriepraktiken skulle reduceras, men ingen från S eller SD reagerade. De var kanske inte medvetna om förslaget, trots att det uttryckligen stod ”Reduktion av antalet feriepraktikplatser”. Det blev inte en enda fråga när förslaget presenterades.

Det var först när HD i mars 2021 skrev att det var färre personer som skulle erbjudas feriepraktik som SD vaknande, och sedan gick det någon vecka innan S lämnade in en fråga till mig. S och SD har alltså blivit informerad i både IoF och i KS budgetberedning under utan att reagera. Att komma flera månader senare och påstå att man inte varit informerad eller delaktig i beslutet är direkt felaktigt.
Ansvaret ligger på er själva och det känns mest som att ni slår i tomma kastruller.

Tyvärr fortsätter pandemin och många ungdomar har blivit drabbade, med lägre betyg som följd.
Därför har nu IoF kunnat gå samman med utbildningsnämnden (Utb) och erbjuder 200 elever att läsa upp sina betyg under sommaren, mot samma ekonomiska ersättning som feriepraktiken. Detta gör vi för att våra elever ska få möjlighet att ta sig vidare i livet, och IoF hade inte kunnat göra denna satsning utan Utb, och vice versa. Samarbete är nyckeln till framgång, inte senfärdiga skramlande kastruller.

Torbjörn Brorsson (M)
Ordf. Individ- och Familjenämnden

Läs Stefan Olssons svar – Krokodiltårar hjälper inte, Torbjörn Brorsson
Läs Jonas Esbjörnsson svar – Självklart måste vi stå på ungdomarnas sida

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser