Kommunen förlänger med Attendo men svarar inte på frågor

Avtalet med Atteendo på Skiftesvägen upphör nästa sommar. Nu vill stadens omsorgsförvaltning att det ska bli ett konceptboende i fastigheten.
Omsorgsförvaltningens nyanställde chef Håkan Strömberg svarar inte på frågor som rör avtalet Landskrona stad har med Attendo på Skiftesvägen.

Det nuvarande avtalet mellan Landskrona stad och Attendo gällande driften av äldreboendet på Skiftesvägen löper ut den 15 juni 2021. Men redan nu står det klart att kommunen, trots alla anmälningar och kritik, väljer att förlänga avtalet till 2023. Landskrona Direkt har frågat såväl ansvariga tjänstemän som politiker om varför man väljer att förlänga avtalet. Ingen vill dock svara på Landskrona Direkts frågor.

Det har skrivits spaltmeter om den massiva kritik som inkommit mot Attendos äldreboende på Skiftesvägen sedan starten hösten 2017. Om inte kommunen säger upp avtalet innan den 15 juni i år så förlängs det per automatik till 2023. Och att avtalet kommer att förlängas råder det ingen tvekan om.
– Om vi säger upp det skulle det avslutats 2021. Det kommer vi inte att göra, säger Jan Allan Beer (L), omsorgsnämndens ordförande i en artikel på hd.se.

Det märkliga är att kommunen kommer att förlänga avtalet trots att man, enligt Jan-Allan Beer, inte förhandlat färdigt.
– Förvaltningen förhandlar i skrivande stund med Attendo. Jag vill därför inte i nuläget gå in i detalj på alla dina frågor. Det kan störa förhandlingen, vilket du säkert förstår. Men så fort ett beslut finns på bordet får du gärna återkomma, skriver Jan-Allan Beer i ett mejl till Landskrona Direkt.

Nämnden fattar inte beslut
Faktum är dock att det inte är omsorgsnämnden med Jan-Allan Beer i spetsen som beslutar om det ska bli en förlängning av avtalet med Attendo. Det är chefen för omsorgsförvaltningen, Håkan Strömberg, som tar beslutet.
– Sådan är vår delegationsordning. Man kan givetvis ha synpunkter på denna, men eftersom den är antagen av nämnden så är det den som gäller, säger Jan-Allan Beer.
– Jag har dock fullt förtroende för vår förvaltningschef, betonar ordföranden.

Landskrona Direkt har försökt få svar på frågan om staden har fullt förtroende för att Attendo kommer att åtgärda alla fel och brister som flera medier har rapporterat om. Tidningen undrar också vad det är som säger att Attendo inte struntar i det som föreläggs dom och sedan lappar det nödvändigaste när det åter igen är dags för förnyat avtal.

Brist på transparens 
Något svar från omsorgschef Håkan Strömberg får vi inte. Däremot från Birger Nicander, administrativ chef på omsorgsförvaltningen.
– Du har ställt ett antal frågor till Håkan Strömberg om äldreboendet Skiftesvägen. Håkan har gett mig uppdraget att svara dig. Omsorgsnämnden har upphandlat driften av verksamheten på Skiftesvägen. Detta avtal är på väg att gå ut. Avtalet innehåller en förlängningsklausul. Omsorgsförvaltningen förhandlar med Attendo. Dina frågor handlar i mångt och mycket om de ställningstagande som görs i denna förhandling och det är därför inte ändamålsenligt att besvara dem just nu. I det fall att det nås en överenskommelse kommer detta beslut att bli en allmän handling och redovisas i nämnden, skriver Birger Nicander.

Alltså inget svar där heller och frågan kvarstår varför nämndsordförande redan gått ut och sagt att man ska förlänga avtalet.

En annan fråga som Landskrona Direkt vill ha svar på är om staden till litar på att det underlag som Attendo redovisar stämmer och hur staden kontrollerar detsamma.
Noterbart är att praktiskt taget all redovisning såväl från Attendo till förvaltningen som från förvaltningen till nämnden sker muntligt. När vi frågar Jan-Alla Beer och Håkan Strömberg om varför man inte för protokoll då informationen lämnas, får vi inget svar.

Vi frågar också vad de har för kommentar till det faktum att anhöriga och anställda som kommit till Landskrona Direkt och berättat om missförhållandena inte vågar träda fram då de är rädda för repressalier. De svarar heller inte på frågan om de talat med de anställda som har kritik att rikta mot sin arbetsplats.

Alltså. Följetongen om Attendo på Skiftesvägen fortsätter.

Läs mer:

Till arkivet