Slå knut på revolvern – en omöjlig vision?

Begreppet Non Violence skapade konstnären Carl Fredrik Reuterswärd strax efter att The Beatles-medlemmen John Lennon skjutits ned och mördats utanför sin våning i New York. En revolver fick en knut, i vissa fall en dubbel, och blev CF Reuterswärds sinnebild för kampen mot våld och mobbning.
 Non Violence-revolvern skapade Carl Fredrik Reuterswärd strax efter att John Lennon mördats. Revolvern fick en knut, i en del fall en dubbel som på den revolver som pryder sin plats utanför Landskrona museum.

– Den som tror att vapenmakt kan leda till fred borde lära av historien. Vapeninnehav leder till krig, och ofred blir alltid följden med ofattbart lidande för civilbefolkningar världen över. Inte minst drabbas barnen, säger KG Hammar, tidigare ärkebiskop.

Söndagen den 20 oktober träffas Peter Brune, generalsekreterare för organisationen War Child, och KG Hammar i Sofia Albertina kyrka för att diskutera den alternativ fredsvisionen ”svärd ska bli plogbillar” (Jesaja, profet i gamla Israel på 700-talet fvt).

Ett samtal om hur denna alternativa fredsvision skulle kunna gestaltas idag i en värld med eskalerande vapenhandel, krigshetsande populistiska politiska ledare och ett växande kärnvapenhot, samtidigt som de pågående klimatförändringarna kräver mänsklighetens samlade ansträngningar. Hur kan fred byggas med fredliga medel? Hur kan kyrkan vara en aktiv fredsrörelse?

Samtalets utgångspunkt är Carl Fredrik Reuterswärds konstverk ”Non-violence”, vilken föreställer en revolver med en knut på pipan. Konstverket finns bland annat utanför FNs högkvarter i New York, Fredsmuseer i Frankrike, Anna Lindhs park samt utanför Landskrona museum (här i form av en dubbelknut).

Hållpunkter
9.00-9.45 SOFIA ALBERTINA KYRKA
Söndagsskola för vuxna, ledd av KG Hammar.

10.00-11.00 SOFIA ALBERTINA KYRKA
Högmässa med samtliga av församlingens körer. KG Hammar predikar.
Söndagsklubben kommer även finnas tillgängligt för barn mellan 4 – 10år.

11.45 HOTELL ÖRESUND
Fredsmåltid – vegetarisk soppa, mjuk kaka och kaffe.

13.15 SOFIA ALBERTINA KYRKA
Samtal mellan KG Hammar, tidigare ärkebiskop och Peter Brune, generalsekreterare för organisationen War Child.

Det finns möjlighet att medverka under en eller flera aktiviteter under dagen.
Endast Fredsmåltiden kräver anmälan.

Till arkivet