Annons

Debatt: Vi vill se ett rättvist och socialt Europa

Den 26 maj är det EU-val. För oss socialdemokrater är det viktigt att driva på för ett socialt Europa, där arbetstagares rättigheter och människors livs- och arbetsvillkor prioriteras. Det är så vi skapar ett Europa som håller ihop, där vi konkurrerar med kunskap, innovationer som grön teknik och inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor. Den sociala pelaren är en viktig pusselbit för att åstadkomma detta.Sverigedemokraterna försöker i ett debattinlägg hävda att Socialdemokraterna sviker svenska arbetare. Det är inte sant. Sverigedemokraterna väljer medvetet att missförstå arbetet med den sociala pelaren och vad den innebär för de enskilda länderna. Den sociala pelaren kommer inte att innebära att Sverige kommer lagstifta om minimilöner däremot kommer den att innebära att EU sätter fokus på frågor om minskade klyftor och jämlikhet. Något Sverigedemokraterna är helt ointresserade av. 

Annons
 

Efter över ett decennium av ekonomiska svårigheter och nedskärningar i stora delar av Europa är det hög tid med ett annat fokus inom EU. Den sociala pelaren ska ses som starten på en ny inriktning på EU-samarbetet. För att öka människors tillit till unionen behöver EU leverera konkreta resultat som gör människors vardag bättre. Ett rättvisare och mer socialt Europa måste vara själva kärnan i det arbetet. Det handlar om att EU:s medlemsländer förstärker sina sociala ambitioner. Men det är viktigt att poängtera, i motsats till vad Sverigedemokraterna envisas med att påstå, att den sociala pelaren ses som ett vägledningsdokument byggd på gemensamma värderingar. Den är inte ett verktyg för att överföra ansvar till EU av frågor som idag är ett nationellt ansvar såsom arbetsmarknad, utbildning och de sociala trygghetssystemen.

Den sociala pelaren har vållat mycket diskussion. Men det framgår klart och tydligt i den sociala pelaren att EU ska värna de olika nationella modellerna och självständigheten för parterna på arbetsmarknaden. Tyvärr har debatten många gånger präglats av osanningar och skrämselpropaganda från höger. Tvärtemot vad Sverigedemokraterna hävdar, innebär inte den sociala pelaren mer maktöverföring till EU. Det är bara ett sätt för Sverigedemokraterna att undvika att prata om de riktigt viktiga problemen på europeisk arbetsmarknad. Idag har vi en situation med utbredd konkurrens med låga löner, dåliga arbetsvillkor och farlig arbetsmiljö. Det är detta som är det verkliga hotet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

Några av de viktigaste frågorna som vi Socialdemokrater driver i EU-valet handlar just om hotet mot den svenska modellen och stärkt skydd för arbetare i Sverige och i EU. 

• Socialdemokraterna har varit drivande och fått igenom utstationeringsdirektivet som gör det möjligt att kräva lika lön för så väl utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. 
• Vi har drivit på och fått igenom schyssta villkor i transportsektorn: kör- och vilotider för lastbilsförare, utstationeringsregler och cabotage.
• Vi har drivit på och fått igenom skärpta regler när det gäller cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatserna. Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Brister i arbetsmiljö och arbetarskydd får aldrig användas för att pressa priser i syfte att stärka konkurrenskraften.
Frågan landskronaborna behöver ställa sig är istället hur Sverigedemokraterna har agerat under sina fem år i EU-parlamentet. Sverigedemokraterna har sagt nej till den sociala pelaren som innehåller 20 områden som förbättrar för vanligt folk, t.ex. livslångt lärande, jämställdhet, trygga anställningar, dialog mellan parterna och förbättrad arbetsmiljö. Det är kanske inte så överraskande för ett parti som i Europaparlamentet också röstat EMOT olika förslag för att stärka kvinnors rättigheter och deras rättigheter i abortfrågan. Och röstat FÖR ett ändringsförslag om att ett liv börjar vid befruktningsögonblicket vilket gör abort uteslutet.

Däremot kanske Landskronaborna blir mer förvånade när de upptäcker att Sverigedemokraterna,  har röstat nej till flera lagförslag som ska förbättra villkoren för arbetare i Sverige och EU, nej till gemensamma ansträngningar för en bättre arbetsmiljö i hela EU, nej till arbetsvillkorsdirektivet som ska garantera rätten till information om lön och villkor innan anställning och nej till möjligheten att motverka konstgjorda bolagsupplägg som endast syftar till skatteflykt och bedrägeri.

Så frågan är vem det är som sviker svenska arbetare egentligen? 

Fatmir Azemi (S)
Kommunalråd

Amani Loubani (S)
Socialdemokratisk kandidat till EU

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser