Sätt in 100 kronor – få ett spelmissbruk i bonus!

Sveriges första doktor i spelmissbruk, Anders Håkansson, till Borststahusens kapell och Borstahusen Live.
Sveriges första doktor i spelmissbruk, Anders Håkansson, kommer till Borstahusens kapell och Borstahusen Live.

Vi har idag en helt unik exponering av snabba nätspel och cirka 130 000 personer runt om i Sverige lider av ett osunt spelbeteende. Svenska kyrkan och andra
hjälporganisationer märker att spelmissbruk drabbar fler och fler. Vad är det som gör att vissa personer hamnar i fällan medan andra inte gör det? Finns det något sätt att
förhindra spelmissbruk? Den 7 april kommer Sveriges första professor i spelmissbruk, Anders Håkansson till Borstahusens kapell och berättar om just det.

Föreläsningen är en del av inspirationskvällarna som går under namnet Borstahusen Live och arrangeras av Svenska kyrkan tillsammans med Sensus. Denna gång kommer Anders
Håkansson, som sedan 2015 har arbetat med forskningsarbete kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende. Tjänsten, som lektor i beroendemedicin med särskild inriktning på
spelberoende, finansieras av Svenska Spel och parallellt har Region Skåne etablerat en mottagning för patienter med spelberoende.
– Det är viktigt att vi arbetar på flera fronter liksom man gjort med alkohol och droger. Vi behöver bli bättre på att hitta tidiga tecken på spelberoende och identifiera riskgrupper
så att vi i framtiden kan rikta olika förbyggande åtgärder mot olika personer/grupper, säger Anders Håkansson.

I en intervju för SVT den 2 januari 2019 berättar han att man i tidigare forskning inte har tittat på en grupp som har ett spelberoende och kopplat det till deras dödlighet.
– Det finns tidigare belagt att personer som söker för beroende har självmordstankar. Det vår studie visar är att det finns en ökad dödlighet i självmord hos just spelberoende. Det är viktigt
att belysa detta, risken är lika hög om man har ett narkotika- eller alkoholberoende, berättar han.

– Som kyrka ser vi hela livet. Både dess positiva sidor och samhällets och livets baksidor. Spelmissbruk har varit ett stort problem länge, kanske särskilt bland unga, som det inte har
pratat tillräckligt mycket om. Och det handlar faktiskt om liv och död för en del. Vi hoppas att Anders föreläsning ska kunna bidra till att fler får hjälp. Det känns extra viktigt att med den
enkla gudstjänsten efteråt, då vi tänder ljus för alla som drabbas av spelmissbruk, säger Malin Pihlgren Nylander, präst i Svenska kyrkan Landskrona och en av initiativtagarna till
Borstahusen Live.

Borstahusen Live | Sätt in 100kr – få ett spelmissbruk i bonus!
7 april 17.00 i Borstahusens kapell
Pris: 60 kr, betalas på plats Landskrona församling tar swish och kontanter)

Till arkivet