DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

”SD är det enda arbetarpartiet”

Replik till före detta S-toppar

Sverigedemokraterna Stefan Olsson kommunalråd i Landskrona och Magnus Persson riksdagsledamot från Dalarna anser att SD är landets enda arbetarparti.

Debattörerna kommer med ett antal påståenden som vi gärna diskuterar. Socialdemokraterna är upprörda över vinster i välfärden. Sverigedemokraterna är istället upprörda över kvalitén i välfärden. Istället för att prata om vinsttak så vill vi se hårdare kvalitetskrav. Detta är en ren eftergift till V av Socialdemokraterna och som tyvärr går ut över tusentals människor. En klar majoritet av löntagarna i privat välfärdsverksamhet uppger också att det är viktigt att det finns fler arbetsgivare att välja mellan, och inte enbart den egna kommunen. Värt att poängtera i sammanhanget är att dubbelt så många kvinnor som män är företagare inom välfärdssektorn. Nästan tre gånger så många kvinnor som män är sysselsatta inom privata välfärdsverksamhet (SCB). Socialdemokraterna driver därmed en kvinnofientlig politik för att göra Vänsterpartiet nöjda. I ett läge där välfärden befinner sig under hård press och statens samhällskontrakt vittrar samman allt mer, samtidigt som medborgarnas efterfrågan av välfärdstjänster ökar, är behovet av fler händer och kloka hjärnor som utvecklar verksamheterna större än någonsin, oavsett driftsform.

S vill ha ett offentligt monopol för att de tror att kvalitén blir bättre då. Hur ska då kvalitén bli bättre om det saknas alternativ att jämföra med? För oss är valfrihet och kvalité viktigt, inte vem som utför kvalitén. Den offentliga välfärden står inför betydande kvalitetsutmaningar när antalet äldre som ska dela på de offentliga resurserna blir allt fler. I detta läge är det viktigt att ta tillvara alla möjligheter för att öka produktiviteten i den skattefinansierade välfärden. Att försämra drivkrafterna för nyföretagande, investeringar, kvalitet och kostnadseffektivitet är helt fel väg att gå. Frågan som bör ställas är varför de kommunala verksamheterna, som alltså får lika mycket eller mer resurser, så ogenerat tillåts slösa med medborgarnas pengar.

Socialdemokraterna hävdar att Sverigedemokraterna inte vill ha ett jämlikt arbetsliv eftersom vi är emot kvotering. Kompetens skall alltid vara avgörande vid tillsättning av tjänster, inte kön. S förslag om kvotering visar att S misstror kvinnors kompetens och deras förmåga att på egna meriter göra karriär utan hjälp av en obegriplig och förnedrande lagstiftning. Det stämmer att vi inte eftersträvar åtgärder mot tidsbegränsade anställningar. Skälet till det är att tidsbegränsade anställningar behövs på arbetsmarknaden i allt från säsongsarbete till projektanställningar. Det vore orimligt att behöva tillsvidareanställa människor för att sedan säga upp dem ett par månader senare pga. arbetsbrist.  

Socialdemokraterna har också tagit fasta på att vi vill utöka undantagen i turordningsreglerna, från två till fem och då endast i företag med upp till tio anställda. Syftet är givetvis inte att försvaga anställningstryggheten såsom de påstår. Syftet är istället att våra småföretag ska ges möjlighet att behålla nyckelkompetens vid t.ex. konjunkturnedgångar som leder till uppsägningar.  

Socialdemokraterna anklagar  oss för att vilja försvaga arbetstagarnas fackliga styrka. Detta är en fullständig lögn. Vi vill ge alla löntagare utökad trygghet vid arbetslöshet genom att förstatliga a-kassan. Hur kan Socialdemokraterna vara emot ökad trygghet för löntagarna? A-kassan finansieras till ca 90 % av skattemedel. Då är det väl inte mer än rätt att alla löntagare ges möjlighet att ta del av den? Eller är medlemsantalet i LO-förbunden viktigare än de enskilda medlemmarnas trygghet? Vi vänder oss mot denna oheliga allians som finns mellan S och LO, där LO slussar miljoner rakt ner i Socialdemokraternas valkassa då endast 38,5 % av medlemmarna sympatiserar med S enligt SCB senaste undersökning. Socialdemokraterna betalar tillbaka i form av avdragsrätt för fackföreningsavgiften men säger nej till LO:s krav på utökade preskriptionstider för arbetsmiljöbrott ett förslag som gynnar alla löntagare oavsett färg på partiboken. 

För att ytterligare försvaga de svenska löntagarnas trygghet och intressen så vill Socialdemokraterna dessutom lämna över makten över arbetsmarknadspolitiken till Bryssel. Ni ställer er positiva till en Europeisk arbetsmyndighet. Det om något innebär ett försvagande av de svenska löntagarnas intressen och kan på sikt helt nedmontera den svenska modellen. 

Sverigedemokraterna är idag Sveriges enda arbetarparti som står upp för alla svenska löntagare och företagare oavsett partibok.

Magnus Persson byggnadsarbetare
Riksdagsledamot (SD)

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet