Annons

Debatt: Skånsk sjukvård ska bli bäst i landet

Henrik Fritzon (S), ordförande för regionstyrelsen i Region Skåne samt Niklas Karlsson (S), riksdagsledamot från Landskrona och ordförande för Socialdemokraterna i Skåne skriver här en debattartikel om hur de ser på den framtida skånska sjukvården.

Vi socialdemokrater prioriterar mer resurser till välfärden före sänkta skatter. Vi gör det på ett sätt som gynnar tillväxt och sysselsättning för det är genom att fler jobbar som välfärden betalas. Det är en politik som ger resultat. I dag går 300 000 fler till jobbet än för fyra år sedan. Arbetslösheten har sjunkit kraftigt och sysselsättningen har inte varit så hög som nu sedan 1990-talet.

Vi ser denna positiva utveckling också här i Skåne, som sedan 2014 har ett socialdemokratiskt lett styre. Vi har fört en politik för tillväxt och utveckling. Fler har fått jobb, Malmö högskola har blivit universitet. Nya spår för höghastighetståg, nya busslinjer och nya moderna sjukhuslokaler. Nu går också Pågatågen till Trelleborg och Halmstad.

Den höga tillväxten har tillsammans med regeringens välfärdssatsningar gjort att vi har kunnat bygga ut den skånska sjukvården. Anslagen till sjukvården har vi kunnat öka med över sex miljarder. Vi har anställt mer än 2 000 fler i den skånska vården jämfört med 2014 och gjort stora satsningar på cancersjukvård,  kvinnosjukvård, akutmottagningarna, psykiatrin och vårdcentralerna. Det har gett resultat. För fem år sedan rankade Sveriges Kommuner och Landsting skånsk sjukvård som sämst i landet. I dag ligger den över rikssnittet vad gäller kvalitet.

Men det finns fortfarande många utmaningar i skånsk sjukvård. Vi är stolta över att vi medverkat till att vända den negativa utveckling som präglade sjukvården före vi socialdemokrater tog över styret i Region Skåne 2014. Men vi är inte nöjda. Vi vill gå vidare. Skånsk sjukvård ska inte bara vara bättre än genomsnittet. Den ska bli bäst i landet. Därför presenterar vi nu vårt valprogram för den skånska sjukvården:

• Under de senaste fyra åren har antalet anställda i sjukvården ökat med 2 000 personer. Det är nödvändigt för att klara att bygga ut den skånska sjukvården när befolkningen växer, men vi ser ett motsvarande behov under nästa mandatperiod. Vi lovar därför att anställa ytterligare 2 000 till i den skånska sjukvården under de kommande fyra åren.

• 2 000 fler specialister för att korta köer. Många av de problem som finns i svensk sjukvård – framför allt bristande tillgänglighet i specialistvården och för läkartillgängligheten på vårdcentralerna – sammanhänger med att vi har för få specialistutbildade läkare och sjuksköterskor. Vi vill därför göra det möjligt för 2 000 av Region Skånes anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor att utbilda sig till specialist med bibehållen lön under utbildningstiden.

• Mer resurser till vårdcentralerna, cancersjukvården och kvinnosjukvården. Vi vill satsa 500 miljoner för ökad jämlikhet och snabbare behandling inom cancersjukvården. Kvinnosjukvården ska få mer resurser och förbättrade IT-system ska införas för att öka tillgängligheten och underlätta för personalen.

• Vi vill bygga ut operationskapaciteten på alla sjukhus i Skåne och satsa på att korta väntetiderna på akutmottagningarna.

Kostnaden för våra satsningar på skånsk sjukvård kan uppskattas, i slutet av mandatperioden när alla satsningar är fullt utbyggda, till två miljarder kronor per år. Vi bedömer samtidigt att vi har möjlighet att finansiera det. En socialdemokratiskt ledd regering som fortsätter att satsa på Sveriges sjukvård är en viktig del. Men vi är inte heller främmande för att höja skatten. I valet mellan att bygga ut skåningarnas välfärd och att bibehålla landets lägsta landstingsskatt väljer vi skåningarnas välfärd.

Valet om en knapp månad handlar om att fortsätta bygga ut välfärden med fler lärare i skolan, mer resurser till sjukvården och bättre sociala skyddsnät. Eller ett moderatstyrt Sverige med nedskärningar på vanligt folks välfärd, för att betala skattesänkningarna för de rika.

En röst på Socialdemokraterna i riksdagen är en röst på välfärden. En röst på Socialdemokraterna i regionvalet är en röst på fortsatt satsning på skånsk sjukvård, på en sjukvård som ska bli bäst i landet.

Henrik Fritzon (S)
Ordförande för regionstyrelsen i Region Skåne

Niklas Karlsson (S)
Riksdagsledamot från Landskrona och ordförande för Socialdemokraterna i Skåne

 

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser