DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

(S) måste våga ta strid för välfärd utan vinstintressen

Attendo på SKiftesvägen kommer åter att debatteras i fullmäktige.
Skiftesvägens äldreboende drivs idag av Attendo, Sveriges största privata välfärdsföretag. Nu skriver 16 socialdemokrater en debattartikel och menar att Sverige har förvandlats till en experimentverkstad för välfärdstjänster.

Enligt borgerliga media och debattörer vill socialdemokraterna egentligen inte ha någon vinstbegränsning i välfärden men har tvingats till eftergifter av vänsterpartiet. Detta är fel. Vi som står bakom detta inlägg utgör ett mycket representativt urval av både fackligt och politiskt aktiva socialdemokrater på olika nivåer. Vår grundsyn är glasklar. Redan 1985 gjorde Olof Palme en grundlig analys av de skilda förutsättningarna mellan samhällelig service och verksamhet efter kommersiella principer. Hans slutsats blev: ”Ett privat av vinstintressen styrt system klarar inte målet att på lika villkor ge människorna de sociala tjänster de har behov av.” Den slutsatsen står sig fortfarande när sociala tjänster kallas produkter, skolelever och gamla på äldreboenden för kunder.

Sverige har förvandlats till en experimentverkstad för välfärdstjänster. Drivkraften för denna i ett internationellt perspektiv närmast revolutionerande omvälvning skulle enligt systemets arkitekter vara ökad valfrihet och höjd kvalitet. Konkurrensen mellan olika utförare skulle driva fram en billigare och bättre skola, vård och omsorg. Men så har inte skett. Tvärtom har Sverige blivit den pantsatta välfärdens land.

De så kallade valfrihets – och privatiseringsreformerna har bidragit till en nedmontering av kvalitet och likvärdighet, läraryrkets sjunkande status och ett fritt fall i kunskapsresultat. Sverige är idag ensamt i världen att tillåta skattefinansierade friskolor med fri vinstutdelning. Ett stående mantra hos systemets försvarare har varit att det inte spelar någon roll vem som driver äldreboendet, skolan eller sjukhuset. Kvaliteten är det centrala. Men då bortser man från de erfarenheter som visar att producenter som drivs av vinstintressen skapar marginalerna antingen genom att pressa främst personalkostnaderna eller genom att driva upp efterfrågan. Eller som dåvarande VD:n för ”Kunskapsskolan”, Anders Hultin uttryckte saken: ”Det är med skolbolag som med flygbolag. Det gäller att fylla stolarna. Det är de två sista som ger vinsten.” Ärligt men avslöjande. Målet för de vinstmaximerande välfärdsföretagen är inte bruksvärden och funktionell nytta utan bytesvärden, strävan efter högsta möjliga avkastning.

Inom både vårdsektor och skola har larmet nu gått länge. Systemskiftet saknar förankring i folkopinionen. Sju av tio väljare anser att eventuella vinster ska återinvesteras i själva verksamheten i stället för att delas ut till aktieägare när och fjärran.

Det är viktigt att socialdemokratin nu sätter ner foten och driver frågan om vinstbegränsning i välfärdsföretag i valrörelsen. Samtidigt som vi säger ja till non-profit, d v s icke vinstbaserade verksamheter inom skola, vård och omsorg som alternativ till offentligt drivna verksamheter. Goda erfarenheter av sådana verksamhetsformer finns i våra nordiska grannländer. Finlands icke-vinstdrivna skolor ligger i topp och Sverige halkar efter i internationella jämförelser. Vi måste sätta gränser. Skola, vård och omsorg är gemensamma nyttigheter. Inte handelsvaror eller varumärken. Vinster kommer och går. Mänskliga förpliktelser består.

Samtliga undertecknare är socialdemokrater

Bengt Silfverstrand fd riksdagsledamot
Torbjörn Lövendahl fd komunalråd
Bosse Bernhardsson fd riksdagsledamot
Anita Schersten fd riksdagsledamot
Cecilia Lindh fd kommunalråd
Bengt Holgersson fd ordf. i Landstingsförbundet
Tomas Nordström fd kommunalråd
Lars-Erik Lövden fd riksdagsledamot och statsråd
Inger Jarsl Beck fd riksddagsledamot
Tord Persson fd ordf. i Byggnads avd. 7
Bengt Larsen fd LO-sektiions ordf.
Karin Lyberg fd kommunalråd
Lars Friman fd ombudsman kommunal
Tommy Nilsson fd kommunalråd
Clas Block fd LO-distrikts ordf.
Anders Karlsson fd riksdagsledamot

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet