Landskrona kan bi bättre

Rött murarbi. Foto: Naturskyddsföreningen.
Rött murarbi. Foto: Naturskyddsföreningen.

Sedan Naturskyddsföreningen drog igång kampanjen ”Bivänlig nu!” byggs det bihotell som aldrig förr landet runt. Många biarter är hotade. Därför rycker nu mängder med bivänner ut för att hjälpa vilda bin att hitta en bostad. Samtidigt ska forskare få mer kunskap om de vilda binas liv. Stockholms län toppar listan på byggda bihotell, tätt följt av västra Götaland och Skåne. I Landskrona finns det idag tio vildbihotell, enligt Naturskyddsföreningen.

Hittills har det byggts drygt 3 000 bihotell. Målet är 5 000.
– Entusiasmen och engagemanget hos bivänner i hela landet har varit över all förväntan, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

– Att vi kan bidra med kunskap om vilda bin till forskningen gör det extra angeläget att så många som möjligt i hela Sverige hjälper till. Det är glest med bihotell i många kommuner, säger hon vidare och med 2,2 bihotell per 10 000 invånare hamnar Landskrona på den nedre halvan på ”bitoppen” – föreningens topplista som rankar samtliga kommuner i landet.

 – Även de vildbihotell som inte blir bebodda ger viktig information. Att prata om bin och bihotell sprider helt enkelt kunskap om hur naturen fungerar och vad som behöver göras för att hjälpa arter som trängs undan och blir allt ovanligare, påpekar Karin Lexén.

De största hoten mot vilda bin är förändringar i landskapet och bristen på blommande ängar. Användning av bekämpningsmedel drabbar också insekter hårt. Naturskyddsföreningen arbetar på många olika sätt för bin och den biologiska mångfalden.
– Runt om i landet ordnar många av våra lokala föreningar slåtter av ängar och hagmarker för att rädda gamla ängsväxter och miljöer som många bin trivs i och som annars växer igen. Vi arbetar också för naturbete ska gynnas, men det är viktigt att politiker och planerare på alla nivåer ser till att det finns plats både för blommande växter och bin också i tätorter och städer. Det nya landskapet som vi bygger idag måste också blir bivänligt, avslutar Karin Lexén.

Till arkivet