Enercon lägger 100 miljoner i nya anläggningen

Just nu rullar flyttlassen från gamla Kockumsområdet i Malmö till Varvsudden i Landskrona. Det är det tyska vindkraftsbolaget Enercon som flyttar produktionen av ståltorn. Det innebär 200 nya arbetstillfällen i Landskrona.

– Vi har letat efter nya lokaler en längre tid. I Malmö har det byggts kontor och bostäder runt vår industrianläggning och det är inte optimalt att ha en tung industri mitt bland alla bostäder, säger Thomas Abrahamsson VD Enercon Windtower Produktion (EWP).

Nu flyttas tillverkningen till Varvsudden i Landskrona, där man har ett 60.000 kvadratmeter stort område och en tillverkningshall på 25.000 kvadratmeter. Därmed försvinner den sista tillverkande enheten vid det som en gång var Kockums i Malmö. Kvar i Malmö blir bland annat försäljning, projektledning, ekonomi samt service och underhåll.
Allt är skräddarsytt för att produktionen ska bli så rationell som möjligt. Enercon investerar drygt 100 miljoner kronor i den nya anläggningen.
Produktionsstart är beräknad till 1 september.
– Enercon är en av världens ledande tillverkare av vindkraft med produktionsenheter i hela världen. Att vi nu får möjlighet att göra denna investering i Sverige visar att vi har en kompetens och kunskap som gör att vi kan konkurrera på en global marknad, säger Thomas Abrahamsson.

Största delen av utrustningen flyttas med från Malmö. Men det krävs investeringar i nya traverser, el, gas och tryckluft. Anläggningen är designad för att minska interna förflyttningar av tornen och därmed få en så effektiv produktion som möjligt.
– Det här blir en mycket fin anläggning där vi kan tillverka upp till sex vindkraftstorn i veckan. Dessutom finns det möjlighet att expandera verksamheten. Något som inte var möjligt i Malmö, säger Thomas Abrahamsson.

Även om de flesta anställda kommer att flytta med till Landskrona har redan fem personer nyanställts.
– I början kommer nog många att pendla. När vi nyanställer blir det undan för undan allt fler av våra anställda som också kommer att vara bosatta i Landskrona. Dessutom ska man komma ihåg att varje industrijobb för med sig ytterligare mellan ett till två arbetstillfällen på orten i form av exempelvis komponenttillverkning, hotellövernattningar och annan serviceverksamhet, säger, Thomas Abrahamsson.

Det stora flertalet av vindkraftstornen går på export, så tillgången till hamn är viktig för Enercon. Även råvarorna kommer sjövägen. Och det är stora mängder. Varje år använder Enercon cirka 35.000 ton stålplåt.
– Men minst lika viktigt för beslutet att flytta till Landskrona var det positiva bemötandet vi fick från kommunen. De var lyhörda och tillståndsansökningarna hanterades smidigt. Vi känner oss verkligen välkomna och hoppas vi ska kunna bidra till en positiv utveckling av Landskrona, avslutar Thomas Abrahamsson.

Till arkivet