Annons

Förändringar väntar gymnasieskolan

Utbildningsnämnden har gett i uppdrag till verksamhetschef för gymnasieskolan, Ulf Bergström, att se över hur gymnasieskolan ska få bukt med sitt stora underskott. Som det ser ut idag så kommer verksamheten att gå 8 miljoner kronor back. Detta är något som ska åtgärdas vilket kan betyda att program ställs in till läsåret 2016-2017.

Vi har ett flertal gånger skrivit om gymnasieskolans problem att locka till sig elever som slutar nian. Det vikande elevunderlaget har gjort att ekonomin blivit sämre och att följden kan bli att program läggs ner.
– Vi har satt en heder i att ha ett stort utbud men i och med det sjunkande intresset så har vi fått skära ner. Och ska vi vara självkritiska så har vi inte gjort det tillräckligt snabbt och det är därför vi dras med ett underskott i gymnasieskolan, säger Lisa Flinth (FP), utbildningsnämndens ordförande.
– Vi har redan tittat på vår skolpeng och där finns inte mycket att hämta. Den kostnaden är normal. Och nu ska Ulf Bergström fokusera på organisationen och sen om där finns några läckor att täta.

Annons
 

Just skolpengen är den stora kostnaden beträffande gymnasieskolan. Skolpengen till skolorna i Landskrona kostar cirka 43 miljoner kronor medan kommunen betalar cirka 91,5 miljoner kronor till andra kommuner i skolpeng, såväl till kommunala som privata gymnasieskolor. Totalt har gymnasieskolan en budget på 134,5 miljoner kronor.
– Vi räknar med att gå back med 8 miljoner kronor och det är inte acceptabelt. Därför har vi gett Ulf Bergström i uppdrag att se över kostnaderna, säger Lisa Flinth och hon hoppas att han kan hitta vägar att spara på i organisationen.
– Det är nästan ett måste eftersom skolpengen är normal. Vi kan inte hindra elever att söka till andra städer. Det är helt enkelt hetare att plugga i storstäder, säger Lisa Flinth och berättar om konkurrensen.
– Alla ska veta att det troligtvis inte finns en kommun till i Sverige som har så många gymnasiealternativ på en halvtimmes resväg, som eleverna i Landskrona. Därför måste vi koncentrera oss på vad vi har här och anpassa oss.

I juni ska Ulf Bergströms undersökning vara klar. Sedan väntar ett möte mellan samtliga kommuner i nordvästra Skåne där gymnasieutbildningarna i regionen ska planläggas.
– Alla kan inte ha alla utbildningar. Det är tillexempel därför som man hittar ett lantbruksgymnasium i Svalöv och idrottgymnasier i Landskrona. Vi har dock som mål att här erbjuda såväl högskoleförberedande utbildningar som praktiska gymnasieutbildningar. Då tror vi att vi har störst chans att få elever att stanna och rent av åka hit från andra kommuner, avslutar Lisa Flinth.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser