Annons

Laptop till alla som börjar på Allvar Gullstrandgymnasiet

Efter Allvar Gullstrandgymnasiets flytt till gamla läroverket görs nu ett flertal satsningar för att skapa en attraktiv gymnasieskola i centrum. Klart är att Landskrona nu fullt ut väljer att följa den trend som flera gymnasieskolor redan slagit in på, nämligen att locka med en laptop.
– Vi kör sedan några år tillbaka redan med ”En-till-en” på Selma Lagerlöfgymnasiet. Det vill säga att varje elev erhåller ett digitalt verktyg för sina studier, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för gymnasieskolorna.
– Nu gör vi samma satsning på Allvar Gullstrand där eleverna som börjar till höst kommer att få en laptop.

.”Välkommen hem!”
”Vi försvar det nya LA som just nu växer fram – en ny stad för unga och starka människor, där bildning, kultur och en hållbar utveckling är fri frukt för alla.” så inleds det brev som Allvar Gullstrandgymnasiet skickat till blivande gymnasister som sökt till skolan. I brevet berättar skolledningen om de satsningar som är på gång.

Annons
 

Redan imorgon går startskottet för att skapa en öppnare och ljusare utemiljö runt skolan.  Området kring Dammhagskolan och Allvar Gullstrandgymnasiet kommer att renoveras när utvecklingen av centrum och Öster nu har nått fram till skolan. Det blir en öppnare och mer välkomnande miljö, som också tydligare kommer att hållas samman med Stadsbiblioteket. En av Allvar Gullstrandgymnasiets teknikelever är med i planeringsarbetet.
– Nästa år lämnar Kulturskolan den gamla saluhallsbyggnaden. Lokalerna kommer istället bli Landskronas eget Teknikens Hus. Här kommer det att vara undervisning i fysik, teknik och matematik för gymnasiet, men också en mindre experimentverkstad för elever i skola och förskola, berättar Ulf Bergström.

Under läsåret har pedagoger från alla skolformer och stadier träffats för att enas om miljöns utformning. Projektet samplaneras med flera företag och enheter i kommunen och beräknas öppna under 2016.

Teknikprogrammet återöppnas
Teknikprogrammet öppnas på nytt med en teknikvetenskaplig inriktning, som ger direkt behörighet till ingenjörsutbildning.
– Programmet kommer förstås att knytas till Teknikens Hus, där eleverna på teknikprogrammet kommer att erbjudas möjligheter att leda experiment med de yngre barnen och därmed fungera som goda förebilder. Det planeras också så att alla elever gruppvis kan ha projektbås inne på Teknikens Hus där de kan arbeta självständigt med specialiseringar och fördjupningar med företag och högskolor, säger Kenny Andersson, rektor för Allvar Gullstrandgymnasiet.

Tycho väcks till liv
”Tycho kommer att väckas från de döda”, skriver man vidare i brevet till ungdomarna.
Meningen är att Tycho Brahes tankar ska knytas till undervisningen. Fysikundervisningen kommer att ledas av en lektor i fysik, Erik Thomé, och ett samarbete har inletts med Lunds Universitet och Lunds Tekniska högskola.
– Undervisningen kommer att få en inriktning mot kosmologi och astronomi, vilket eleverna önskar. Det kommer att göras kopplingar mellan fysik, idéhistoria och naturfilosofi. På detta sätt knyts även Tycho Brahes tankar och verk till undervisningen, förklarar Kenny Andersson.

Unikt samarbete med Biomedicinskt centrum
Inom fördjupningen i biologi på det naturvetenskapliga programmet har Allvar Gullstrandgymnasiet ett unikt samarbete med Biomedicinskt centrum i Lund (BMC), ett projekt som varit så lyckat att det nu förlängs ytterligare.
– Elever på det naturvetenskapliga programmet åker till Lund för att vara med på föreläsningar, studera aktuella projekt och själva laborera i de fantastiska lokalerna. Tidigare elever på Allvar Gullstrandgymnasiet som nu forskar på BMC är också med i projektet, säger Kenny Andersson.

Till ovan ska läggas vad som sägs i brevet.
”EK kommer att ha föreläsningar, fester och samarbete med företag. EE fortsätter sitt utbyte med Dominikanska Reupubliken i Västindien. IN flyttar i sommar till en splitter ny verkstadslokal på Öresundsvarvet. SA fortsätter med sitt engagemang i politik, internationalisering, språk och identitet.”

Förmånskort
Sedan tidigare står det också klart att gymnasisterna i Landskrona får ett förmånskort med rabatter och erbjudanden från stans affärer, caféer och restauranger.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser