Vattenledningar byts ut

Ett större projekt som innebär omläggning och byte av vattenledningar genomförs nu i Landskrona. Vattenledningar skall bytas på Dammhagsgatan, del av Gröna Gång samt del av Regeringsgatan. Ledningarna måste bytas på grund av ålder då de är lagda 1902 och 1924.

Arbetet som redan påbörjats i Dammhagsgatan och Gröna Gång (etapp 1 och 2) kommer sedan att fortsätta i Regeringsgatan (etapp 3).
Störningar i vattenleveransen kan komma att ske i samband med omkopplingar av servisledningarna. Även vägavstängningar kommer att ske och skyltning av alternativa körvägar finns.

Arbetet beräknas pågå till den 30 april.

Till arkivet