Annons

Alla elever kan nu läsa med öronen

Tidigare var det bara elever med läs- och skrivsvårigheter som fick hjälpmedel för att hänga med i utbildningen. Men från och med innevarande läsår har samtliga elever och lärare i Landskronas kommunala grund- och gymnasieskola möjlighet att gratis ladda ner inlästa läromedel till en app i sin smarta telefon, surfplatta eller till en dator.

Eleverna kan ta till sig kunskap genom att lyssna på den aktuella läroboken, oavsett om de har den fysiska boken till hands eller ej.
– Många elever tycker om att ha boken framför sig och följa med i den när de lyssnar, medan andra tycker att det stör, säger Eija Viitasaari på kommunens Skoldatatek.

Annons
 

Avtalet som staden har slutit med Inläsningstjänst AB gör att de läromedel som används i skolan blir än mer tillgängliga för alla, oavsett förmåga att läsa tryckt text. Appen som används heter ”Inläsningstjänst” och på datorn går man till www.inlasningstjanst.se. Där loggar eleven in med de inloggningsuppgifter som skolan har delat ut och där kan eleven leta upp sina skolböcker för att därefter lyssna på dem när och var som helst.
– Det är inte endast de elever som har läs- och skrivsvårigheter och eller dyslexi som kan ha nytta av att få läsa med öronen, utan det kan faktiskt alla elever ha. Till exempel  kan elever som befinner sig i gråzonen och som ofta lästränar i alla ämnen och har svårt med läsning ha stor glädje av detta. Trots all tid och allt arbete som de lägger ner, når de ofta inte så långt som de faktiskt har förutsättningar att göra. Detta eftersom en stor del av deras energi går åt till att läsa och avkoda texten och inte till att bearbeta och förstå texten.

Även studiemotiverade elever och auditivt starka elever kan välja att ladda ner en bok i till exempel i sin telefon för att sedan promenera en sväng. Sitter man på bussen eller bilen till och från skolan/träningen/annat så kan man enkelt ladda ner en bok och lyssna.
– Elever med annat modersmål än svenska är en annan grupp som kan ha stor nytta av att få lyssna och ta till sig kunskap denna väg, eftersom man enkelt kan ändra uppspelningshastigheten, navigera i texten och även lyssna på texten så många gånger som man känner att man behöver. Eftersom läromedlen är inlästa av människor och inte talsynteser, blir även uttalet och betoningen rätt, vilket är en fördel när man lär sig nya saker, avslutar Eija Viitasaari.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser