Annons

SD kritiska till miljötaxa

Nu vänder sig sverigedemokraten Bengt Hellström mot att miljöavgifter ska tas ut av ett antal av miljöförvaltningen utvalda näringsidkare. Systemet är orättvist anser han och interpellerar därför miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) i frågan.

Det borde rimligtvis räcka med avgifterna staten tar ut anser SD-politikern som själv också sitter i miljönämnden. Avgifterna drabbar småföretagare extra hårt anser frågeställaren.
Vi får därför inte belasta våra näringsidkare med extra, onödiga avgifter vilket gör att deras konkurrenskraft till  företag i andra kommuner minskar, skriver Bengt Hellström och ställer följande frågor till Lilian Håkansson att svara på i fullmäktige.
– Kommer miljöförvaltningen återbetala avgiften för inspektioner som man inte hinner att utföra inom tiden för en avgiftsperiod ? Om så inte är fallet, är det rimligt att näringsidkare i Landskrona ska betala för en tjänst som på grund av olika orsaker inte kan bli utförd?

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser