Annons

Hon hoppade själv

Landskrona stad – en politiskt styrd organisation – det står idag klarare än någonsin. När Landskrona Direkt ber kommunalråden för Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna om en kommentar till den uppkomna situationen kring  stadsdirektör Susanne Öströms avhopp så möts vi inte direkt av medömkande. Snarare handlar det om att få vind i seglen.
– Stadsdirektören väljer själv att sluta. Kommunstyrelsen har slagit fast hur vi vill förändra och utveckla Landskrona. Stora strategiska förändringar för att Landskrona inte ska tappa fart i sin utveckling. Stadsdirektören hade en annan uppfattning om hur den resan skulle se ut och väljer att kliva av. Vårt fokus i kommunstyrelsen är helt och hållet att driva på och ytterligare öka tempot i den positiva utvecklingen i Landskrona, säger kommunalråd Birgitta Persson (M)

– Kommunstyrelsen har tagit beslut för ”Landskrona på väg mot 2020” för att Landskrona skall kunna utvecklas i en positiv anda. Stadsdirektören har haft en annan uppfattning hur detta skall ske och väljer därmed att avsluta sitt engagemang i Landskrona som tjänsteman. Jag tycker det är tråkigt men samtidigt respekterar jag hennes beslut att stiga av, säger kommunalråd Mikael Fahlcrantz (MP)

Annons
 

Det är aldrig bra när stadens högste tjänsteman slutar, oavsett orsak. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det är en politiskt styrd organisation, där de styrande pekar ut färdriktningen på hur de vill att Landskrona ska utvecklas. Kan man som kommunens högste tjänsteman inte stå bakom politikens vilja till utveckling och dess organisationsformer, är det kanske lika bra att skiljas åt. När det gäller stadsdirektören har jag alltid upplevt henne som en glad och positiv person, och jag vill önska henne lycka till framöver, säger kommunalråd Stefan Olsson (SD).
                       
Om Susanne Öström inte delar färdriktningen med kommunalråden så har hon istället talat sig varm för organisationen och de som är direkt satta att leda denna. Lite märkligt kan tyckas när Landskrona Direkt under förmiddagen gör ett försök att komma i kontakt med stadens åtta förvaltningschefer samt den t.f stadsdirektören Stefan Johansson och då bara får svar från en, Annette Lindberg Mohlin, på  individ- och familjeförvaltningen.
– Det är naturligtvis tråkigt att det blir så här men ytterst är detta Susanne Öströms beslut, säger hon.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser