Annons

Utvecklingspengar att hämta för idrotts- och kulturföreningar

I samband med att fullmäktige antog budgeten för 2015 klubbades ett yrkande från Sverigedemokraterna om ett tillägg till fritidsnämnden på 250 000 kronor att användas till ledarutbildningar för idrottsföreningar.

Nu har fritidsnämnden varit gentila och delat med sig av pengarna till kulturnämnden så att även kulturföreningar kan komma ifråga för ett utvecklingsbidrag. 125 000 kronor finns avsatta inom vardera nämnd.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser