Annons

Folkets Hus riskerar dryga böter

Än en gång har det kommit in klagomål mot att det varit liv kring arrangemang på Folkets Hus i Landskrona. Och nu har miljönämnden fått nog. De har ansökt hos Mark- och miljödomstolen att ett vite på 90000 kronor ska delges andelsföreningen.

Det var den 3 till 5 mars och den 21 mars i år som det, enligt närboende, förekommit tre större arrangemang i Folkets Hus och att reglerna i samband med dessa brutits. Enligt anmälan förekom det exempelvis ett festevenemang i Folkets Hus lördagen den 21 mars som pågick till klockan 03.00.
Enligt ett tidigare beslut i miljönämnden får ”arrangemang under kvällstid inte pågå längre än till kl. 22.00 (vardag, söndag och helgdag) och till kl. 24.00 (fredag och lördag). Efter dessa tidpunkter får ingen verksamhet pågå i lokalerna, detta inkluderar även avstädning av lokaler. ” och att vite om 30000 kronor ska delas ut för varje tillfälle som det kan konstateras att föreläggandet inte efterlevs.

Annons
 

Lars Svensson är ansvarig för uthyrningen av Folkets Hus och han uppger i två skrivelser till miljönämnden att de den 3-5 mars hyrde ut stora salen till föreningen OIKO under kvällstid. Under dessa dagar användes stora salen av Romska föreningen för att genomföra bibelstudier och väckelsemöte.
Beträffande den 21 mars så genomfördes en loppis på dagen samt hölls en fest samma kväll. På festen fanns, enligt Lars Svensson skrivelse till miljönämnden, cirka 50 personer. Efter festen stannade man kvar och städade vilket är anledningen till att man lämnade Folkets Hus ganska sent.

Nu är det alltså upp till Mark- och miljödomstolen att besluta om vite ska delas ut eller ej.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser