Annons

Ojusterat protokoll var justerat

Det mest spännande som hände vid måndagens kommunfullmäktige var när Socialdemokraten Mecide Özer gick upp i talarstolen och förklarade att hon inte kunde delta i beslutet som rörde inlösen av den omdebatterade fastigheten Delfinen 15.
– Kommunstyrelsens protokoll är inte justerat, förklarade hon varpå febril aktivitet utbröt hos presidiet.
– Presidiet ajournerar sig i fem minuter, sa Gunlög Stenfeldt (FP)  och slog ordförandeklubban i bordet.
Några stressade minuter senare kunde hon dock förklara att protokollet var undertecknat och justerat i vederbörlig ordning även om det inte var så i politikernas läsplattor. Med detta nöjde sig fullmäktige och KS förslag att hos mark- och miljödomstolen begära inlösen av fastigheten i enlighet med Bostadsförvaltningslagen godtogs enhälligt av ledamöterna. Lika eniga var man sedan i nästan samtliga ärenden.
Det innebär bland annat  att den tredje detaljplanen som rör utvecklingen av Norra Borstahusen inte rörde upp samma känslor som de två tidigare. Klartecken därmed från samtliga politiker i salen för att det nu kan börja projekteras för en ny skola samt  idrottshall intill Ulkavallen, samt en livsmedelsbutik i Coops regi intill Hälsingborgsvägen. I den nu godkända detaljplanen ingår också två nya vägförbindelser, norr och väster ut från Löpargatan, mot Erikstorpsvägen respektive Hälsingborgsvägen. 

Mötet beslutade sedan i samma enighet att avyttra MS Uraniborg till Rederi AB Ventrafiken för en köpeskilling motsvarande stadens bokförda värde för MS Uraniborg. Det bokförda värdet uppgick vid årsskiftet till 57 480 000 kronor.

Annons
 

Årsredovisningarna i de kommunala bolagen, staden och dess nämnder och styrelser avklarades utan anmärkningar. Ansvarsfrihet beviljades mangrant.

Därefter reviderades räddningsnämndens- och kommunstyrelsens reglementen  i avseende hur stadens trygghets,  säkerhets- och krisledningsarbete ska ledas och samordnas.

Dagens enda debatt kom slutligen på Bengt Hellströms (SD) och Stefan Olssons (SD) motion  ”Avvakta med utbyggnad av vindkraftverk i Landskrona kommun”
Jag älskar vindkraftverk. De är vackra, sa Lilian Håkansson (MP) som tillsammans med partikollegan Mikael Fahlcrantz (MP) och Niklas Karlsson (S) gav sig in i en den annars stundtals tekniska diskussionen som slutade i en votering (40-11) där majoriteten valde att avslå motionen.


Daniel Pettersson (SD) fick debutera som kommunfullmäktigeordförande när det råde jäv på Gunlög Stenfelt.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser