Annons

Årsmöte i Häljarp/Saxtorps byaförening

Häljarp/Saxtorps byaförening hade sitt årsmöte i förra veckan.
Göran Wramfelt omvaldes som ordförande liksom Sune Lind som kassör och Sven-Olof Westman som sekreterare. Annika Denne hade avböjt omval som ledamot. Christer Håkansson omvaldes på två år och Charlie Ahl Ludvigsson nyvaldes på två år
Glädjande nog kunde mötet välja två ledamöter till två vakanta platser i valberedningen, Ronny Ahrling och Bertil Karlström.

– Styrelsen fick mötets uppdrag att fortsätta påverka kommunen angående en ny idrottshall så att föreningarna kan aktivera fler ungdomar. Den gamla hallen är fulltecknad med aktiviteter.
Motionsslingans upprustning är högaktuell, gång- och cykelvägen till Landskrona i dåligt skick bitvis, en ny återvinningscentral, skateboard ramper är andra saker som borde åtgärdas plus många andra saker,
meddelar Sven-Olof Westman.

Annons
 

Efter årsmötet informerade Johan Rietz från Rönneberga härads hembygdsförening om ett projekt för att rädda Häljarpsmöllan från att blåsa omkull. Här behöver man samla ihop cirka 500.000 kronor.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser