Annons

Ny taxa för miljötillsyn

Miljöförvaltningen har nu infört den nya taxan som klubbades i kommunfullmäktige i december ifjol. Det innebär att Landskrona stad antar en taxe-modell som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I praktiken innebär det att fler verksamheter än tidigare kommer att behöva betala en fast årlig tillsynsavgift, men den innebär också att verksamheterna till viss del själva kommer att ha möjlighet att påverka den. Taxan bygger på en grundavgift, en riskbedömning samt en erfarenhetsbedömning.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser