Annons

Inga spår efter mordbrännarna

Polisen har fortfarande ingen misstänkt för de fyra kolonibränder som inträffat på Sankt Olofs vång den senaste tiden. De har inte heller funnit något mönster gällande de drabbade koloniägarna. På stadshuset är man orolig över situationen men i dagsläget är inga extra åtgärder inplanerade.

Sedan den 28 februari har inte mindre än fyra kolonistugor på Sankt Olofs vång brunnit vid tre olika tillfällen. Såväl räddningstjänst som polis är säkra på att det inte rör sig om några olyckor men några spår efter den eller de som tänt på har polisen inte.
– Vi jobbar med det men vad jag vet så har vi ingen uppfattning om exakt vad som orsakat bränderna. Jag har inte heller hört något om att det skulle finnas någon röd tråd. Men som sagt, vi jobbar intensivt med detta ärende, säger Eva-Lotta Hermansson Truedsson, kommunikatör på Polisområde Nordvästra Skåne.

Annons
 

Håkan Nilsson är säkerhetschef på Landskrona stad och han håller koll på vad som händer.
– Vi är oroliga över situationen men i dagsläget är det helt och hållet en polisiär fråga, säger Håkan Nilsson som dock hoppas att kunna anordna ett möte med koloniägarna och polisen.
– Jag har pratat med stadens trygghetssamordnare Annika Wågsäter och André Bengtsson på räddningstjänsten och vi kommer att försöka få till ett möte. Där ska även personal från stadsbyggnadsförvaltningen vara med för att se över om och i så fall hur man kan bygga och placera stugor så att spridningsrisken minskar vid eventuella bränder, säger Håkan Nilsson.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson gick på tisdagen ut med ett pressmeddelande där han går till angrepp mot kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.
– Nu måste kommunstyrelsens ordförande ta initiativ till att detta ska få ett slut. Det går inte att vara passiv. Detta är inga småhyss som händer. Det är fyra gånger på en vecka det brinner. Människor lägger ner hela sin själ och liv på dessa livsverk och samtidigt ska människor behöva känna oro inför detta, säger Jonas Esbjörnsson och fortsätter.
– Nu kan inte kommunen vara passiva. Vi ifrån den riktiga oppositionen vill att vi nu tar initiativ tillsammans med polis och koloniägare och frågar vad kan vi göra för att detta inte ska hända i gen? Vad kan vi göra för att koloniägarna ska kunna känna trygghet, frågar sig Jonas Esbjörnsson.

Torkild Strandberg är inte sen att svara Jonas Esbjörnsson.
– Detta rör sig om mordbrand och det är ett mycket grovt brott. Det är polisens sak att utreda, gripa och se till att det lagförs. Om sedan polisen behöver vår hjälp så står hela vår organisation till deras förfogande. Detta är inget nytt alls. Vi har till och med avtal om detta, svarar Torkild Strandberg.

Precis som Håkan Nilsson vill Jonas Esbjörnsson se ett möte med alla inblandade parter.
– Det kanske finns sådant som vi inte tänkt på. Jag vill att alla ska få komma till tals, säger socialdemokraten men några konkreta förslag på vad kommunen kan göra rent praktiskt har han inte.
– Nej, jag har inga konkreta förslag. Men ett kan ju vara att vi ser till att det går vakter på området, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Det enda som i dagsläget är klart är alltså att polisen jobbar med fallet. Om och i så fall när ett möte med kommun, polis, räddningstjänst och koloniägare kan äga rum vet dock ingen.
– Vi har inte något sådant möte inplanerat. Men det kan mycket väl komma, avslutar Håkan Nilsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser