Annons

Osäker analys om droganvändning

Med hjälp av analyser av stadens avloppsvatten försöker Landskrona kommun reda ut hur mycket narkotika som missbrukas i staden. Siffrorna ska dock tas med en nypa salt. Analysen visar hur mycket cannabis, kokain och amfetamin som intagits i staden vid tre datum ifjol somras. Hur många som använt drogerna eller vem eller var dessa intagits visar dock inte proverna. Dessutom är siffrorna osäkra då det bland annat finns verksamma ämnen i mediciner som ger utslag.

Den 26 juli, 6 augusti och 16 augusti togs prover på avloppsvattnet i stadens reningsverk för att skickas till analys på Karolinska institutet i Stockholm. Syftet var att ta reda på hur mycket narkotika som intagits i staden de aktuella dagarna. I det analyssvar som nu presenteras av kommunen står att läsa att det var som värst den 16 augusti. Då ska, enligt det analyssvar som presenteras på kommunens hemsida, fem av hundra Landskronabor intagit någon av drogerna som ingår i testet.

Annons
 

Detta är dock något som man inte ska ta fasta på enligt kemisten Alex Christakopoulos på Karolinska Institutet som analyserat proverna.
– Vad man kan säga är att cirka 2000 doser av drogerna har intagits. Sedan har man utgått från att det då fanns cirka 40000 invånare i staden och då säger matematiken att det blir fem procent. Men man måste då räkna bort alla barn och äldre samt ta med i beräkningarna att det finns de som tagit mer än en dos per dag och så vidare, säger kemisten.
– Det man med stor säkerhet kan säga är om drogmissbruket ökat eller minskat när man jämför tester från år till år. Man kan också jämföra mellan olika städer och då har antalet doser per invånare betydelse.

Analyserna visar inte hur stor användande av innedrogerna spice och ecstasy är.
– Ecstasy kommer vi att kunna ha med i våra tester längre fram men med spice är det svårt eftersom ämnena i den drogen ständigt byts ut, säger Alex Christakopoulos

Stefan Åberg jobbar på kommunens stödcentrum för unga brottsutsatta och han är väl medveten om att siffrorna kan vara missvisande.
– Det är inte ovanligt att till exempel en amfetaminmissbrukare även använder cannabis. Antalet doser per dygn behöver heller inte betyda att narkotikan tagits det aktuella dygnet. Olika droger har olika lång halveringstid men en drog som tagits en dag kan finnas med i urinen flera dagar därefter, säger han men hävdar trots detta att testet är bra.
– Jag tycker det är bra att Landskrona stad och andra kommuner har beslutat att undersöka avloppsvattnet vid samma tillfälle/dagar, då kan vi jämföra resultaten med varandra. Vi kommer att göra fler provtagningar för att säkerställa resultaten, avslutar Stefan Åberg.

Här kan du ladda ner analysen (Word)


Noterbart är att det var festival i Landskrona den 26 juli och då var droganvändandet som lägst enligt analysen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser