Annons

Därför utreder inte staten

Landskrona Direkt har kommit i kontakt med utredningschefen på Trafikverket som svarat på kommunens fråga om ett eventuellt statligt övertagande av Ventrafikens uppdrag. Frågan är om vi blev så mycket klokare?

Det var i september ifjol som Landskrona stad ansökte hos Trafikverket om ett statligt övertagande av godstrafiken samt väghållaransvaret mellan Landskrona och Ven.
Som Landskrona Direkt skrev i fredags visade det sig att myndigheten inte ens kunde tänka sig att utreda en förändring av väghållaransvaret då vägarna på Ven och i anslutning till terminalen i Landskrona inte är statliga.

Annons
 

Anna Wildt-Persson är utredningschef på planeringsavdelningen vid Trafikverkets Region Syd och den tjänsteman som svarat kommunen.

Färjeleden är i allra hösta grad en övergripande del ett vägnät oavsett vad vi kallar vägen. Venborna liksom alla andra öbor bör kunna ta sig hem. Varför är ni inte beredda att utreda frågan?-Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Syd väljer att inte utreda ett övertagande och vi motiverar vårt svar i brevet till Landskrona kommun. Med vägar i ett övergripande statlig vägnät avses vägar som knyter samman orter på regional och nationell nivå och vi menar att färjeleden till Ven i det avseendet inte kan anses tillhöra det övergripande statliga vägnätet. Färjeleden mellan Landskrona centrum och Ven är idag en allmän förbindelse, med kommunen som väghållare. Alla vägar som leder till fastigheter är förstås inte statliga. Väghållaransvaret delas mellan stat, kommun och enskilda och att vi inte anser att färjeleden ska ha statligt väghållaransvar betyder ju inte att den inte är viktig, men den förbinder inte statliga vägar med varandra.

Varför tar ni upp avgiften i ert svar till kommunen?
– Landskrona kommun har inte ställt krav kring avgifter i sitt brev till oss men det är en frågeställning som kan bli aktuell vid diskussioner kring förändrat väghållaransvar för färjeleder med avgift och därför kommenterade vi den i vårt ställningstagande.

Hur rimmar ställningstagandet med likhetsprincipen då staten exempelvis tagit över väghållaransvaret för Aspöleden i Karlskrona och som kommunen hänvisar till i sin förfrågan till er?
– Vad gäller Aspöfärjan är vägarna på ön statliga och staten har haft ansvar för färjeleden i många år. Det finns även andra olikheter mellan lederna, bl a att Aspö inte ingår i det kommunala väghållningsområdet, vilket färjeleden till Ven gör. I väglagens mening är ett kommunalt väghållningsområde ett geografiskt och administrativt område inom vilket staten har gett kommunen förtroendet att vara väghållare. Färjeleden till Visingsö är däremot ett exempel på en färjeled där staten inte har väghållaransvaret och där vägarna, liksom på Ven, är kommunala eller enskilda.

Ja, då byter vi Aspöleden mot Visingsö. Borde inte Ven kunna komma ifråga nu då?
– Visingsöfärjeleden är inte jämförbar med Venfärjeleden i frågan om väghållarskap. Färjeleden till Visingsö är enskild och förutsättningarna är inte desamma som på Ven eller Aspö.

Längre än så kommer vi inte. Och det är inte utan att man får en förståelse för kommunledningen som säger att ”det är en lång process att få till stånd en statlig vägfärja till Ven”.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser