Annons

Staten vill inte köra vägfärja till Ven

Vem ska i framtiden ta ansvar för färjeleden Landskrona – Ven?
En fråga som tycks vara spetsigare och svårare att få svar på än många andra.

– Tack, men nej tack.  På den festen vill vi inte gå och skicka inte fler inbjudningar.
Så kan man tolka Trafikverkets svar på Landskrona stads fråga om de inte kan tänka sig att överta väghållaransvaret för färjeleden Landskrona – Ven.

Alldeles glasklart är dock inte svaret från ”staten”.  Kommunens fråga om ett övertagande är nämligen inte utredd och staten tycks inte heller vara intresserade av att utredda.
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd gör istället ett ställningstagande som inte går att överklaga.
– Jag har enbart hunnit skumma igenom Trafikverkets svar och ställer mig frågan om detta bygger på en uppfattning från en enskild tjänsteman eller på ett regelverk, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) i en första kommentar till beskedet om att staten helst ser att kommunen fortsättningsvis driver färjelinjen.

Annons
 

Det var i höstas som kommunledningen med uppbackning av kommunstyrelsen skickade en förfrågan till Trafikverket om ett förändrat väghållaransvar för färjeleden. Landskrona stad  menar att trafiken mellan fastlandet och ön är en nationell angelägenhet som blivit för dyr för kommunen att driva.

Problemet är att färjeleden idag är ”allmän med kommunal väghållning” och Trafikverket enligt Väglagen och Vägförordningen  endast är skyldig att fatta beslut på ärenden som rör enskild vägs förändring till  en allmän statlig väg.  I andra fall kan endast förslag lämnas till Trafikverket.

Myndigheten noterar att det inte finns några statliga vägar på ön samt att anslutningsvägen till färjeläget i Landskrona är kommunal väg. Dessutom skriver man att Venfärjan ”…är idag avgiftsbelagd för såväl passagerare som fordonstrafik. Allmänna statliga färjeleder är öppna för all slags trafik. Överfarter med en statlig färja är avgiftsfri…” Detta faktum gör att myndigheten finner att ett statligt övertagande inte är motiverat.
Vi har absolut inte uttryckt några önskemål om att trafiken ska vara avgiftsbelagd vid ett statligt övertagande. Så varför man nämner det i sitt svar vet jag inte, säger Torkild Strandberg.

Om Ven varit en by på landet, typ Annelöv, så hade bussen varit nerlagd. Frågan är vilka garantier venborna kan få för at tfärjelinjen inte ska gå samma öde tillmötes..
Redan idag känns det väl som att Ventrafiken börjat få ordning på det. Sen kan man säga att vi har ett avtal med Skånetrafiken där vi under ett antal år garanterar minst nio turer om dagen. Det måste vi leva upp till oavsett om det är vi, regionen eller en privat aktör som driver färjelinjen, säger Torkild Strandberg. 

Med det sagt, har ni gett upp hoppet om en statlig vägfärja till Bäckviken?
– Inget hindrar att vi tjatar men ska vi påbörja en lobbyverksamhet ska det också finnas en möjlighet till framgång. Det vi vet är, att få en statlig vägfärja till stånd är en lång process.

Under tiden får driften fortsätta i kommunal regi eller möjligtvis i privat.
Oavsett vilket lär frågan komma upp i kommunstyrelsen inom kort.

Landskrona Direkt har sökt Trafikverket
Trafikverkets färjerederi trafikerar 41 färjeleder från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Färjerederiets verksamhetsidé lyder enligt följande: ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.” Landskrona Direkt har vid upprepade tillfällen sökt Anna Wildt-Persson, utredningschef på Trafikverket och den som undertecknat myndighetens ställningstagande för att ställa ett par frågor.

Vi ville bland annat veta varför Trafikverket inte ens vill utredda ett övertagande samt hur det rimmar med likhetsprincipen då staten tagit över väghållaransvaret för liknande färjeleder.


Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) reste i veckan med Uraniborg till Ven och var då föga överraskad av Trafikverkets besked.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser