Annons

CfA glada för flytt till Citadellet

Centrum för Arbetarhistoria (CfA) kommer att flytta sin verksamhet från Folkets Hus till Citadellet och detta är de som arbetar i CfA glada för. – Vi välkomnar flytten till Citadellet, där vi kommer att husera under samma tak som Lunds universitets Internetinstitut. Lokalerna känns trots sin respektingivande ålder fräscha och funktionella, och samlokaliseringen med Internetinstitutet ser vi som ett naturligt steg för att stärka universitetets forskningsmiljöer i Landskrona, säger Hans Wallengren, föreståndare på CfA. Internetinstitutet är en del av universitetets Center for Work, Technology and Social Change (WTS), och det finns flera beröringspunkter som redan visat sig leda till ett fruktbart samarbete mellan institutet och CfA. Ett gemensamt projekt om en digital utställning baserad på arkivalier från Arbetarrörelsen arkiv i Landskrona är under utveckling, och mellan forskare från CfA och WTS planeras ett gemensamt forskningsprojekt om utvecklingen inom åkeribranschen. De nya lokalerna ger också möjlighet till mindre utställningar. – Vi tror att vi kan vara tillgängliga på ett annat sätt än tidigare. Vi vill gärna att människor med intresse för arbetets och arbetarrörelsens historia besöker oss och diskuterar olika projekt och uppslag med oss. På så sätt vill vi att Centrum för Arbetarhistoria blir en levande miljö där vi kan uppfylla våra målsättningar med att bedriva forskning, utbildning och utställningsverksamhet om arbetare och arbetarrörelse, säger Hans Wallgren och avslutar. – Vi kommer även i fortsättningen att ha nära kontakter med Arbetarrörelsens arkiv kring olika projekt där vi bland annat använder oss av arkivets samlingar. Tillsammans med arkivet och Varvshistoriska föreningen planerar vi under kommande höst att uppmärksamma att det är 100 år sedan Öresundsvarvet etablerades.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser