Annons

Kulturtorsdag om lekens betydelse

Genom tiderna och i samtliga kulturer har barn lekt. Och leken är viktig, för leken är jämsides med behoven av näring, hälsa, bostad och utbildning nödvändiga för alla barns totala utveckling, den är ett sätt att lära sig leva.

Manne af Klintberg, som för många kort och gott är Clownen Manne, har alltid engagerat sig för barnen. Numera är Manne också ordförande i Lekfrämjandet IPA-Sweden, Barns rätt till lek, se www.ipa-sweden.org.

Annons
 

Lekfrämjandet är en rikstäckande ideell förening som helt och fullt arbetar för att stärka barns rätt till lek. Lekfrämjandet ingår i International Play Association: Promoting the Child’s Right to Play, som finns representerad i 50-talet länder.

Torsdagen den 26 februari samtalar Manne af Klintberg om lekens betydelse på Landskrona museum. Start klockan 18:30, Fri entré.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser