Annons

Fri sökning till gymnasiet bra för Landskrona

Något strömhopp från de mindre gymnasieskolorna till de större blev det inte när eleverna från årskurs nio för första gången fritt kunde söka gymnasieutbildning i någon av de tio nordvästskånska kommuner inom Nosam.
– Det blev inga större förändringar vad gäller elevantalet jämfört med tidigare år, berättar gymnasiedirektör Tomas Johansson vid Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund som kan anses vara en av vinnarna på satsningen.

Förklaringen är den att två regionala idrottsutbildningar av totalt fyra är förlagda till Landskrona. Det handlar om fotboll för pojkar och golflinjen, övriga två linjer finns i Klippan, brottning, och Ängelholm, ishockey. För gymnasieförbundet innebär det att man kan plocka ut 40 000 extra i så kallad skolpeng för elever från andra kommuner som väljer att läsa någon av idrottslinjerna.

Annons
 

Vidare kommer Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund att få ta ut en högre skolpeng eftersom personalkostnaderna ligger högre.
– Det hänger samman med att man i de andra kommunerna räknar på hela personalstyrkan medan vi bara räknar inom gymnasieförbundet och därmed får en högre kostnad, förklarar Tomas Johansson som nu hoppas att samarbetet kring den fria sökningen nästa läsår skall omfatta även kommunerna i Skåne nordost och sydost.

Går planerna i lås så innebär det att från och med hösten 2008 kommer kommuner som Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp, Östra Göinge, Simrishamn, Ystad, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Bromölla och Sölvesborg att ingå i samarbetet.
Från Gymnasieförbundets sida har vi ställt oss positiva till ett utökat samarbete och det innebär att 15 kommuner och tre gymnasieförbund kommer att införa fritt sök mellan respektive skolor.

Närmast skall beslut också fattas i övriga berörda kommuner och gymnasieförbund innan samarbetet kan sjösättas.

När det gäller begreppet fritt sök finns det två tolkningar. En går ut på att elever från andra kommuner endast kan söka om det finns platser kvar på det sökta programmet.
– Men i vårt fall söker alla elever de platser som finns i fri konkurrens, betonar Tomas Johansson och det innebär att elever från den egna kommunen inte har någon förtur till programmen.

Tidigare har man bara kunnat få kostnaderna betalad för utbildning i andra kommuner om motsvarande utbildning inte finns på hemorten.
– Jag har hört exempel där föräldrar tvingats flytta till en annan kommun därför att en gamla hemkommunen vägrat betala för utbildningen, berättar Tomas Johansson som hoppas att det nya, bredare samarbetet blir klart till höstterminen 2008.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser