Annons

Stenfelt hedrades med integrationspris

Större uthållighet och klarare målformuleringar i de många sociala projekt som kommunen drar igång. Det efterlyser socialchef Gunlög Stenfelt som hedrats med det nyinstiftade Integrationspriset på 30 000 kronor.
– I Landskrona är vi bra på att dra igång projekt, men uthålligheten saknas ofta. Målformuleringarna är otydliga och ofta avbryts projekten utan att något egentligen har åstadkommits, förklarade hon strax efter det att hon erhållit Integrationspriset, instiftat av Föreningssparbanken i Landskrona och Sparbanksstiftelsen i Skåne.
Priset överlämnades av Sparbanksstiftelsens ordförande Allan Karlsson i
anslutning till teaterföreställningen “Fröken Julie” och i motiveringen
lyfte han fram pristagarens målmedveten, uthållig och rakryggad linje i sitt arbete med att lyfta fram även svåra problemställningar och presentera konstruktiva lösningar.
Av prissumman från Gunlög Stenfelt själv behålla 5 000 kronor, resten får hon efter eget omdöme fördela till annan integrationsfrämjande verksamhet.
– Det hela kom så överraskande så jag har ännu inte hunnit tänka igenom saken, men jag fundera på att låta pengarna gå till någon form av permanent installation.
Gunlög Stenfelt har arbetat som socialchef i tio år och har på regeringens uppdrag utrett invandrarflickors ställning i patriarkala familjer. Men hon vill ogärna se invandrarproblematiken som någon isolerad företeelse, istället handlar mycket om de övergripande välfärdsfrågorna.
– Det handlar mycket om ekonomiskt segregerade grupper, såväl svenskar som invandrare, och här handlarv det om att ta samlade grepp. Den ena gruppen får inte glömmas bort på bekostnad av den andra, menar hon och berättar att den genomsnittliga tiden för familjer med socialbidrag i Landskrona under hennes år i kommunen ökat från fyra månader till över två år.
– Socialbidragen ökar inte, men tiden under vilken man får försörjningsstöd har ökat dramatiskt. Det hänger samman med att många invandrarfamiljer står utanför det svenska pensionssystemet och därför blir beroende av socialbidrag i hela livet. Här är det regelverket som är fel, men tyvärr gör regeringen inget åt problemet. Det är lätt att anklaga kommunerna för att misslyckas med integrationsarbetet och sen själv smita från ansvaret, säger hon med eftertryck och efterlyser samtidigt en mer heltäckande planering för
hur man skall arbeta vidare i Landskrona.
– Vi är bra på att samarbeta mellan olika förvaltningar, men nu måste vi också bli bättre på att arbeta mer målmedvetet och med större uthållighet, förklarar Gunlög Stenfelt och pekar ut två sektorer som måste lyftas fram.
– Eleverna i grundskolan måste få bättre stöd så att fler klarar sin examen och vi måste fortsätta att sanera bostadsmarknaden. Fortfarande finns fastigheter som inte är värda att ha några hyresgäster. Så det finns många uppgifter att ta itu med också framöver.

Integrationspriset är tänkt att årligen återkomma och skall, enligt
statuterna, gå till en individ, förening, organisation som; “på ett verksamt sätt under året bidragit till integrationsarbetet i kommunen”. Priset är på 30 000 kronor, varav 5 000 kronor tillfaller pristagaren personligen. Denne får sedan förmedla de resterande 25 000 till en förening eller organisation som arbetar i prisets anda.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser