PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Malvan har haft årsmöte

Föreningen Malvan har haft årsmöte. Mötet hölls på Grindstugan den 20:e mars och 25 medlemmar var närvarande. Föreningen Malvan bildades i januari 1999 och firar 25 år i år.

Sedvanliga årsmöteshandlingar gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2023. I verksamhetsberättelsen riktas ett varmt tack till ICA Kvantum som är Malvans huvudsponsor beträffande matvaror. Ett varmt tack riktades också till Malvans olika sponsorer som genom sina gåvor till föreningen visar sin uppskattning över Malvans verksamhet. Tack också till Malvans volontärer som genom sitt arbete gör att Malvan kan fylla 25 år. Och förhoppningsvis många fler år.
Val förrättades. Malvans kassör under många år, Agneta Pragner, hade avböjt omval. Ordföranden tackade henne för hennes fina arbete och samarbete under många år. Nyinvalda i styrelsen blev Rose-Marie Bergman och Ingo Boden.
Malvans styrelse för 2024 består av ordförande Birgitta Lantz, vice ordförande Rose-Marie Bergman, sekreterare Birgitta Sjövall, kassör Ingo Boden och ledamöterna Ann-Marie Atteryd, Christer Carlsson och Björn Jönsson.
Efter avslutat årsmöte och innan kvällens andra programpunkt bjöd Malvan på pizza och hembakade kladdkakor.
Malvamedarbetaren Lukas Persson och hans kollega Erika Olofsson berättade om sitt arbete i Landskrona stad. De arbetar i ”Team tidiga insatser”. Teamet ger stöd och råd till personer som är 18 år eller äldre. Stödet ges som samtal och vägledning till personer med t ex missbruk av sprit eller narkotika, spelmissbruk, ensamhet, ångest mm. Första kontakten sker genom ett telefonsamtal eller sms. Detta kan leda till ett möte på allmän plats eller till en promenad. Att bara få någon att prata med kan ibland räcka. Ingen dokumentation förs. Landskrona stad är tidiga med denna verksamhet. Efter den fina informationen ställdes många frågor till Lukas och Erika. En viktig fråga var hur man på ett bra sätt kan sprida informationen om teamet och denna viktiga insats finns? Lukas berättade att de varit ute och informerat på många platser men det hade varit bra om information kunde vara tillgänglig även på stadens olika vårdcentraler.
Birgitta Lantz

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).