PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Inte ens Treklövern vill ha Treklöverns politik

Replik till Lindberg Molin (L) m.fl. insändare 23/4.

Senaste sammanträdet i omsorgsnämnden (17/4) utvecklades till närmast en fars över svensk kommunpolitik. Varken förvaltningsledningen, styrande Treklövern eller något av oppositionspartierna ställde helhjärtat sig bakom det förslag till reviderad Riktlinje För handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)” som nämnden hade att ta ställning till. Ändå togs beslutet, trots att undertecknad yrkade på återremiss. I replik till Socialdemokraternas kritik (17/4) försvarar däremot Treklövern beslutet (23/4). Annette Lindberg Molin (L), någon ordning får det väl ändå vara?

Nog att förändringsarbete inom en kommun ofta kan dras i långbänk, ibland är det också nödvändigt, men vi baxar väl inte medvetet igenom ärenden som samtliga inblandade känner tveksamhet inför? Eller jo, det var ju precis det ni gjorde.

Det väcktes under nämndens möte något i min värld mycket positivt: en genuin kompromissvilja kring ärendet uppstod. Vilket avfärdades av styret. Konflikt i politiken har jag inget emot, tvärtom. Utan den behöver vi inte ett politiskt system överhuvudtaget. Men att Treklövern tar konflikt med oppositionen för en politik som varken de egna ledamöterna eller den egna förvaltningsledningen vill ha, eller med lätthet kan försvara, begriper jag mig inte på.

Erik Rantzow (SD)
Gruppledare omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).