Annons

Reningsfunktionen inom Reningsverket Landskrona nedsatt

I torsdags kväll den 17 juni uppkom en förhöjning av pH-värdet i inkommande spillvatten till reningsverket i Landskrona. Under fredagen visade reningsverkets biologi tecken på att vara påverkat av något som satte ned dess funktion. Motåtgärder sattes in från driften och viss återhämtning skedde. Under lördagen slogs den biologiska funktionen på reningsverket ut och har inte kommit igång igen sedan dess. Bedömning är att det förekommit ett utsläpp till det kommunala avloppsnätet av någon kemikalie som fått biologin att sluta fungera enligt ett pressmeddelande från Tekniska Verken i Landskrona.

Undersökningar har gjorts och görs med olika spillvattenproducenter för att kunna söka felkällan. Under tiden fullgörs olika insatser inom driftorganisationen för att påskynda reningsprocesserna.

Annons
 

Fakta:
Kommunala reningsverk delar man traditionellt in i tre steg: mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening.

  • Mekanisk rening avlägsnar trasor, sand och slam från vattnet.
  • Biologisk rening är en bioteknisk process som använder levande organismer (bakterier) för att avlägsna upplöst organiskt material, upplöst kväve och även i vattnet upplöst fosfor.
  • Kemisk rening innebär att man tillsätter kemikalier till vattnet för att primärt avlägsna den fosforrest som den biologiska reningen efterlämnat.

Som nämnts består biologin av levande organismer, och som allt levande är dom känsliga för förgiftning.
Mekanisk och kemisk rening på reningsverket fungerar normalt. Konsekvens av den bristande biologiska reningen är att kväveutsläpp till recipienten förhöjs.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser