PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Avskaffa friskolorna!

Det går inte längre att dutta hit och dit i skolfrågan. De stora skolkoncernerna fortsätter att göra miljardvinster, samtidigt som den rådande marknadslogiken fortsätter att leda till ökad segregation och glädjebetyg, skriver ETC.se.

Friskolesystemet dessutom ger i princip fritt inträde till utländska aktörer. Skälet är att dagens lagstiftning i praktiken gör det omöjligt för Skolinspektionen att avgöra vem som faktiskt äger en skola. På förra socialdemokratisk regeringens uppdrag har Maria Refors Legge och flera kollegor på FOI Totalförsvarets forskningsinstitut studerat riskerna med utländskt ägande i svenska skolor. Det svenska friskolesystemet innebär allvarliga säkerhetsrisker för svensk demokrati.  Det är slutsatsen i FOI rapporten.

Varför ska föräldrar som har barn i kommunala skolor med sina skattepengar också finansiera privata friskolor, där vinster hamnar i fickor till utländska riskkapitalister? Det är nämligen bara här i Sverige där privata friskolor skattefinansieras med en skolpeng.

Undervisningstiden, klasstorlekar och kraven på administration har ökat. Läsförståelse sjunker. Samtidigt vet vi att våra barn och lärare mår allt sämre i skolan. Lärare över hela landet ropar desperat efter hjälp. Friskolekoncerner ger sina elever glädjebetyg i större utsträckning än andra skolor, visar forskning.

En stor majoritet av svenska folket vill inte ha vinstdrivande friskolor – ändå finns de kvar.

Varför får vi inte den skolpolitik våra väljare om och om igen säger att vi vill ha, en skola fri från aktiebolag och vinst? Så som riksdagens sammansättning ser ut är det Sverigedemokraterna och högerregeringen som blockerar ett beslut om att sätta stopp för vinstjakten i välfärden. Att SD tycker vinsterna i skolan är ok är inget nytt, redan 2016 har de bestämt sig (länk https://www.di.se/nyheter/sd-svanger-vill-ha-helt-fria-skolvinster/ ).

New Public Management (NPM)-metoder eller filosofin i form av ökad produktion med högre kvalitet till lägre kostnad passar sällsynt dåligt ihop med verksamheter inom vård, skola och omsorg. Den gör lärare till byråkrater och skolledare till kontrollanter, skriver Lärarförbundet enligt gp.se ( https://www.gp.se/debatt/new-public-management-g%C3%B6r-l%C3%A4rare-till-byr%C3%A5krater-1.4874072 ). NPM tillåter inte att verksamheter drar över budget vilket innebär att skolledares främsta uppgift blir att få en budget i balans och det blir mer att göra på mindre tid och med mindre resurser. Det får ske till varje pris, oftast med ökad arbetsbelastning för lärare, sämre arbetsmiljö för lärare och elever och sänkt kvalitet i verksamheten som följd.

Gemensamma skattemedel som vi investerar i skolan ska gå till skolan, inte till att fylla fickor av utländska kapitalister och som dessutom kan vara säkerhetsrisk för svensk demokrati.

Vi socialdemokrater tycker att skolan ska var den roligaste arbetsplatsen och vi ska bygga samhället starkt och konkurrenskraftigt.

För att uppnå detta krävs:

  1. att styrningsmodellen New Public Management (NPM)-metoder skrotas
  2. förbud för vinstdrivande aktiebolag att driva skolverksamhet i Landskrona och hela Sverige

Våra lärare och våra barn tillsammans med alla oss förtjänar bättre.

Adis Heldic (S)
Jenny Tillander (S)
Aqba Ar-Rawi (S)
Eva Örtegren (S)
Fatmir Azemi (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).