Kommunal miljonförlust efter dom

Det blir ingen tvångsinlösning av hyreshuset Delfinen 15 i korsningen av Rönnebergsgatan och S:t Olovsgatan. Det skriver hd.se på torsdagen. Det är mark- och miljööverdomstolen som nekat tvångsinlösning av fastigheten. Därmed är en mångårig tvist över. Sammanlagt har ärendet kostat Landskrona stad drygt en miljon kronor. Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen men det kommer […]

Unik dom när kommunen övertar hyresfastighet

Efter en dom i Mark- och miljödomstolen igår får Landskrona stad omgående lösa in fastigheten Delfinen 15 på S:t Olovsgatan. I går kom domen som ger Landskrona stad rätt att lösa in fastigheten Delfinen 15, med 13 lägenheter på S:t Olovsgatan och Rönnebergsgatan. Fastigheten har under många års tid lidit av förfall med en ohållbar […]