Annons

Unik dom när kommunen övertar hyresfastighet

Efter en dom i Mark- och miljödomstolen igår får Landskrona stad omgående lösa in fastigheten Delfinen 15 på S:t Olovsgatan.

I går kom domen som ger Landskrona stad rätt att lösa in fastigheten Delfinen 15, med 13 lägenheter på S:t Olovsgatan och Rönnebergsgatan.

Annons
 

Fastigheten har under många års tid lidit av förfall med en ohållbar boendemiljö för hyresgästerna. I januari 2014 utfördes en teknisk besiktning på uppdrag av Landskrona Stadsutveckling AB som mynnade ut i en ansökan om tvångsförvaltning. I september samma år beslutade Hyresnämnden i Malmö att fastigheten skulle tvångsförvaltas och det av kommunen helägda Landskronahem utsågs till särskild förvaltare. Under våren 2015 ansökte kommunen hos Mark- och miljödomstolen om inlösen av fastigheten vilken nu har beviljats.

Från såväl kommunen som Landskrona Stadsutvecklingsbolag ser man domen som ett ytterligare steg i arbetet att sätta press på oseriösa fastighetsägare. Ett annat led i detta är den gemensamma hyrespolicy som antagits av flera fastighetsbolag i staden
– De flesta fastighetsägare tycker att detta är bra och det ger en ökad trygghet för hyresgästerna. Antalet oseriösa fastighetsägare har också minskat de senaste åren, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Landskrona stad är mitt uppe i ett större arbete med att vidareutveckla stadskärnan och området Öster med nya gröna stadsrum, torg, ljussättningar och lekplatser. Att man börjar få bukt med de oseriösa fastighetsägarna är som man menar ett led i det arbetet.
– Beskedet om hur Mark- och miljödomstolen dömt i fallet stärker oss i vårt fortsatta arbete och markerar tydligt att vi är på rätt väg. Domen är unik, den första i sitt slag, och öppnar upp för andra städer som har samma utmaningar, säger Christian Alexandersson, VD Landskrona Stadsutveckling AB.

2 miljoner kronor får kommunen nu betalar när fastigheten tvångsinlöses.

 

En kommentar till "Unik dom när kommunen övertar hyresfastighet"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Ett steg närmare tvångsinlösning

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser