Nu släpps planerna på och kring IP

Det är Landskronas genom tiderna största utvecklingsprojekt som omfattar en hel stadsdel som nu kommer att presenteras i sin helhet.– Syftet är att stärka folkhälsan för alla invånare i Landskrona, skriver kommunledningen i en presskallelse på fredagen. På måndag kommer Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Carina Leffler, stadsdirektör,  Kenneth Håkansson, ordförande i styrgruppen för Karlslundsprojektet och […]

Attraktiva bostäder på Skeppsbrokajen

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som ber sin nämnd om att få i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området runt Skeppsbrokajen. Syftet med ansökan är att pröva lämpligheten för att bland annat uppföra bostäder, centrumverksamhet samt skapa ett torg och en kajpromenad. Det aktuella området är cirka  46 000 m2 stort och utgör idag till vis […]