Annons

Attraktiva bostäder på Skeppsbrokajen

Skeppsbrokajen utgörs till stor del av parkeringsplatser idag. Nu vill stadsbyggnadsnämnden se över om området är lämpligt för bostäder, butiker, restauranger och allmänna ytor, typ en strandpromenad.

Nu vill Landskrona stad utveckla området runt Venterminalen och Skeppsbrokajen.

Annons
 

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som ber sin nämnd om att få i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området runt Skeppsbrokajen. Syftet med ansökan är att pröva lämpligheten för att bland annat uppföra bostäder, centrumverksamhet samt skapa ett torg och en kajpromenad.

Det aktuella området är cirka  46 000 m2 stort och utgör idag till vis del av hamnverksamhet.  Drygt  320 000 passagerare per år passerar från Ventrafiken. Här finns en vändplats och uppställningsplats för bussar samt cykelparkering. Största delen av planområdets yta används dock som bilparkering.

Redan i mars 2010 i Landskronas vägval talades det om Skeppsbron som en plats attraktiv för bostäder. Detta lyfter nu också förvaltningen som ett argument när man vill detaljplanelägga området.

En kommentar till "Attraktiva bostäder på Skeppsbrokajen"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Varvets VD kritisk mot bostäder på Skeppsbrokajen

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser