Här finns det jobb!

Samtliga kommuner i Skåne län såg en ökande arbetslöshet i juni. Landskrona var en av de kommuner i länet där ökningen var störst. Under juni månad låg den totala arbetslösheten i Landskrona på 10,7 procent. Det innebär att 2 408 av 22 505 invånare i åldern 16 till 65 år i Landskrona var inskrivna som […]

Sjunde högsta arbetslösheten i landet

Under mars månad låg den totala arbetslöshet i Landskrona på 10,8 procent.  Det visar siffror från Arbetsförmedlingens månadsstatistik som Newsworthy granskat. Arbetslösheten ökar just nu i 32 av 33 skånska kommuner. Störst är ökningen i Bjuv, där arbetslösheten stiger med 1,3 procentenheter. Motsvarande siffra för Landskronas del är 1,2 procent. I tabellen längre ner ser du […]

Fortsatt hög arbetslöshet

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Landskrona kommun med 0,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i oktober på 18,3 procent, det visar siffror från Arbetsförmedlingen som Newsworthy analyserat. Arbetslösheten ökar Under oktober månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 10,1 procent. Det […]

Arbetslösheten minskar

I veckan noterades för första gången på över 13 år att arbetslösheten i Landskrona gått under tioprocentsgränsen och nu mäter 9,9%. Det betyder att det sedan den 1 januari i år är ytterligare 260 landskronabor i arbete. 

Här finns 370 jobb att söka

Landskrona noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2009. Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Landskrona kommun med 2,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 21,4 procent, rapporterar nyhetstjänsten Newsworthy på onsdagen. Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt Under augusti […]

Pandemin gav färre sommarjobb

Många jobb försvann under pandemisommaren förra året. I Landskrona sommarjobbade färre 16–19-åringar under 2020 än 2019, visar ny statistik från SCB. Förra året hade 40 procent, det vill säga 833 av 2 059 ungdomar i åldrarna 16 till 19 år i Landskrona stad förvärvsinkomst under augusti. Året före, 2019, var motsvarande siffra 42 procent. Det […]

Arbetslösheten ökar

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Landskrona. Under november månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 12,9 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol  på plus 1,2 procentenheter. Tendensen är densamma i hela Skåne. I stort sett samtliga kommuner i Skåne, förutom  Simrishamn visar på en […]

Arbetslösheten ökar

För tionde månaden i följd stiger arbetslösheten i Landskrona. Åter visar aktuell statistik från Arbetsförmedlingen på en uppgång i arbetslöshet i Landskrona. Under oktober månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 12,9 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,4 procentenheter). Även i Skåne län stiger arbetslösheten betydligt. Enligt statistiken som analyserats […]

I pandemins spår ökar arbetslösheten

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Landskrona kommun. Även i hela Skåne stiger arbetslösheten, rapporterar nyhetsbyrån Newsworthy. Under september månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 13,0 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,6 procentenheter). Även i Skåne län stiger arbetslösheten betydligt. Sett till antalet […]

Glada toner trots ökad arbetslöshet

Arbetsförmedlingens senaste statistik är både positiv och negativ. Negativ i och med att arbetslösheten ökat. Positiv i den bemärkelsen att arbetslösheten endast stigit med 0,6 procent i Landskrona sedan årsskiftet. Bara Östra Göinge och Simrishamn kan visa upp bättre siffror i Skåne. Det är det moderata kommunalrådet Torbjörn Brorsson (M) som meddelar att Landskrona har […]